Edino poslanstvo, ki ga imamo je, da ustvarjamo.

Ne ustvarjam. Sem ustvarjanje.

Karkoli imamo, smo ustvarili. V pozabljenju tega primarnega pravila Enosti, je stvaritev brez reda, ki zrcali pozabljenje stvariteljske moči, podedovane od Vira. Nastopil je čas človekove odraslosti, iz katere bomo prevzel vajeti obvladovanja sebe in okolja v svoje roke. Gospostvo nad seboj in okoljem smo, zaradi nedoraslosti, prepustili nekomu, ki ne čuti ne lepega, ne grdega, ki je otopel, neobčutljiv in brezbrižen do vsake oblike življenja Če bi se ljudje spomnili svojega ljubečega primata, svoje ustvarjalne nadvlade, zaradi katere se nas sile teme bojijo in bitja svetlobe občudujejo, nam gospostva nad lastno suverenostjo in planetom ne bi mogli odvzeti.