Kultura bivanja Program

Pomladni krožek Okviren program

18.5.2019 Koper

 • spoznavanje, predstavitev programa, pričakovanja udeležencev

 • Kako razumemo trajnostni razvoj?

 • predstavitev ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030

 • družbeni in okoljski aktivizem; pasti na poti iskanja boljšega sveta

22.5.2019 Hrvoji

 • predstavitev dela društva Sončni grič in ogled trajnostnega poligona

 • osnove permakulturnega načrtovanja

 • vaja načrtovanja

25.5.2019 Koper

 • trajnostna družba in trajnostna kultura bivanja

  kako lahko s povezovanjem nagovorimo nekatere izzive sodobne družbe

29.5.2019 Hrvoji

 • ekološka naselja, tranzicijska mesta, povezana lokalna skupnost

 • življenje v ekoloških skupnostih; prednosti, izzivi, izkušnje

1.6.2019 Koper

 • ekonomija neskončne rasti in vpliv na okolje.

 • kakšno družbo si želimo?

5.6.2019 Hrvoji

 • pogovor med hojo na sprehodu od Hrvojev do Brezovice pri Gradinu

 • po želji nabiranje zelišč

8.6.2019 Koper

 • evalvacija in praznovanje

______________________________________________________________________________

Jesenski krožek Okviren program

7.9.2019

 • predstavitev programa, pregled ciljev programa

 • predstavitev lokalnih skupnosti od koder prihajajo udeleženci

 • iskanje potencialov in izbira primerov za skupinsko delo

11.9.2019 Delo v skupinah

 • krog sanjanja

 • izvedbeni načrt po metodi back casting

14.9.2019

 • obisk lokalnega primera dobre prakse

 • delo v skupinah

18.9.2019

 • socialno kulturni vidik študijskih primerov

 • SWOT analiza študijskih primerov

21.9.2019

 • ekonomski vidik študijskih primerov

 • brainstorming: ideje za razvoj ekonomskih dejavnosti

25.9.2019

 • delo v skupinah: analize izvedljivosti

 • prepoznanje virov in izzivov

28.9.2019

 • predstavitev skupinskega dela

 • evalvacija, javna predstavitev in praznovanje

Nazaj na Delavnice in ŠK