Vse več ljudi čuti, da jih stari svet, ki je bil vse, kar poznajo, nepovratno zapušča. Edino odvisnost od njega vam lahko prepreči prehod v novo dimenzijo, ki se rojeva. Mnogo je ocen, koliko ljudi bo zmoglo zapustiti nižine obnašanja in se razcveteti v samo-odgovorna in z življenjem ubrana bitja, ki jih zahteva visoka zavest, a nobena ni velika. Hotela bi, da bi nam vsem uspelo. Če vam um prigovarja, da se vam ni treba potruditi za to, ga prosim, nikar ne poslušajte. Za vas gre, za vaše življenje gre.

Zdaj je čas, da opustite vse svoje kaprice, vse svoje nižje potrebe, vse nezdrave odvisnosti in navade, vse škodljive odnose, vse toksične misli in čustva, vso mrtvo hrano… ter se začnete goreče pripravljati na dimenzijo, ki jo bodo prenesli samo Resnični, samo tisti, ki se bodo očistili vsega imaginarnega, kar se nam je skozi tisočletja zajedlo v gene in kosti.

Spoznajte, da je vedenje premalo za preobrat. Visoka zavest vas potrebuje cele, z vsakim vlaknom moči, ki ga premorete, se naravnajte na tisto, kar želite in se tega dosledno držite. Zakon konsistence od vas terja neprekinjeno zadrževanje tam, kjer hočete biti, da se udejanji tudi na nivoju stvari.


Verjetna vsebina (kaj se bo zares predajalo, se bo vedelo tik pred začetkom na licu mesta, odvisno od tega, kdo bo prisoten in kakšne bodo skupne energije). Poleg predlagane vsebine, prosim spodaj v komentarjih posredujte svoja vprašanja, katera bi želeli, da se jih na izobraževanju dotaknemo:

Možne teme pogovorov (v sklopu vsaj 8-ih delavnic)…:
– zgodovina Zemlje
– kaj človek dela sam sebi in zakaj
– kaj bi ustvarili, če ne bi bili zmanipulirani? Kolektivno spominjanje
– okrnjenost znanja in naša zmožnost absorbiranja resničnosti
– kdo nam vlada (agenda in položaj zavojevalcev), 2.5 mio vs. 8 mrd
– zakaj pandemija in vsi kaosi zgodovine, genska vojna
– kraljevskost človeškega genoma
– proces prebujanja in zakaj njegova neizbežnost
– namera prebujenega človeka, nebeško mentoriranje
– ironija ali moč svobodne volje
– dvig vibracije planeta in njegov vpliv na nas
– premik človekove zavesti in kako dovolimo dvigovanje
– izbira svobode pred udobjem
– scenarij ‘Rešitelja’ (prihod mesija)
– kaj in od kod je brezpogojna ljubezen
– kako negativno postane pozitivno, zdravljenje planeta
– odnos med duhovnostjo in tehnologijo
– odnos do Bivanja (ang. Isness), do Stvarnika, do Vira
– skrivnost preobrazbe (usmerjanje namere)
– kako uveljavljamo pravico do svobode
– suverenost in njene kreacije

– oblikovanje hotenj (kaj hočemo, kolektivna namera)
– povrnitev osebnega in planetarnega ravnovesja
– finančni reset, brezplačna energija

… in urjenj:
– svetloba, zvok in barve
– žarišče energije in kam naj jo umestimo
– moč tihotenja in molitve
– moč sanjanja in upodabljanje
– prebujanje Duše in njena dejavnost
– prisluškovanje Duši in uboganje njega ‘glasu’
– moč osebne in kolektivne namere
– ustvarjanje nove domene znanja (točke zaznavanja, položaja zrenja)
– sanjanje novo izbrane namere
več informacij Uglasitev na novo dobo


Če gornji gumb ne prime, prosim kopirajte ta naslov: info@solahosta.com 

Nazaj na delavnice in prijavo.