Prve tri dni otrok potrebuje, da se otrese svoje vsakodnevne rutine in nemira, ki ga spremlja, čeprav ta proces traja ves čas gozdnega bivanja. Prvi dan je bil namenjen urejanju prostora in postavljanju šotorov.Vsak gozdni odmik posebej me gane s svojo zmožnostjo osebnega preobražanja otrok. Kljub lepi zbirki fotografij pa z njih ne moremo razbrati te notranje dimenzije, ki jo gozdni pouk neguje. Vidimo fotografijo ognja pred šamansko potilnico, ne vidimo pa bitk, ki so jih morali otroci boriti, da so jo prešli in sijaja v očeh, ki ga neti premagovanje strahov in omejitev. 

Hvala za še eno enkratno gozdno dogodivščino, ki nam je vsem podarila svoje moči.

Nazaj na Gozdni odmik za mlade