Moški današnjega časa je potomec osvajalca, vojščaka. Moški oropan ponotranjenosti, postane brezčutna osvajalska kreatura, katerega sledovi krojijo naš današnji svet. Vsi plačujemo energijski davek preteklih rodov. Bojišče je postalo vsako področje našega udejstvovanja; družina, posel, politika, šport. Pričamo najhujši stopnji vladavine moškosti na zemlji. Vladavino moškosti, pozunanjenega vidika vladavine, ki ne izvira iz zvestobe sebi, temveč intelektualnim in materialnim interesom, lahko pooseblja tudi ženska.

Gozdni odmik nudi uvid v človeško dediščino duhovne osiromašenosti, ki ji prilije manjkajoči ženski vidik celovite osebnosti, t.j. razumevanje samega sebe in svoje božanske dediščine. Je globoko preobrazbena izkušnja, ki moškemu vrne dostojanstvo ljubeče vladavine. To je poziv moškemu novega časa, ki vlada z ljubečo pozornostjo, kateremu vse hoče služiti.

Odmik se mora zgoditi v naravi. Moški mora iti ven iz svojega majhnega sveta in iz svoje razlage sveta, kjer lahko doživi nekaj straho-spoštljivega, nekaj, kar ga presega. Preobrazba se začne z uvidom v svojo majhnost v primerjavi z vesoljno mogočnostjo, silovitostjo narave in inteligenco življenja. ‘Sem središče svojega sveta’ mora nadomestiti ‘ne gre se zame’. Staroselska gozdna preizkušnja je trajala več mesecev. Danes je moški energijsko osiromašen (vsaka generacija ima manj energijske mase) in si lahko vzame največ nekaj dni za priziv moči, če čuti potrebo po tem v prvi vrsti. Tudi za to je potrebna moč. Starost, v katerem moški zasliši klic po ponotranjenju, je med 35 in 55 leti, potem, ko je že ljubil, že izgubil, že videl svet, že spoznal človeško naravo in že okusil grenkobo površnega, vase-zatopljenega gleda na svet. Danes je na voljo precej raziskav, ki kažejo na ozkost zavesti odraslega moškega, ki vidi smisel življenja le v služenju denarja, pridobivanju, kopičenju in zmagovanju, če kot mladenič ne spozna široke vse-vključujoče, navdihujoče vizije življenja.

Najlepše pri moškem je, kadar se počuti ženstven, kadar je pomirjen s svojim življenjskim položajem in zvest svojim odločitvam.

Neuresničenost veličine in ljubeče vladarskosti moškega žene v drugačna osvajanja, ki pa ga puščajo nepotešenega, ne nasitijo hrepenenja po veličini, mogočnosti in moči, niti ne pomirijo njegovega srca. Kadar družba nima očetovske figure široke misli in materinske figure mističnih globin, potem ustvarja družbo dezorientiranih, razcepljenih osebnosti. Očetje, ki svoje otroke učijo igrati nogomet in služiti denar, ne nudijo ustrezne odskočne ravni za razcvet zavesti otroka, ki bi morala ustvarjati univerzalne rešitelje, moške, ki čutijo življenje in z njim sodelujejo v dobrobit vseh oblik življenja.

Pot do tega vodi skozi ‘prag zavesti’, do območja zavesti pred prvo tiskano knjigo v smislu neposrednega izkustva življenja. Propad zavesti se je začel takrat, ko je človek o življenju začel brati, ko se je zazidal v betonske kletke in izkustvo nadomestil s predstavo. Tako so nastale ideologije, zaključki o življenju, ki so se vrinili pred neposredno izkustvo, in ki izkustvu preprečujejo neposreden uvid v stanje stvari. Tako je nastala družba duhovnih slepcev, ki živijo in delujejo iz svojih predstav s samozavestjo norca in ne opazijo uničujočih posledic svojega vedenja.

Če moški čaka na trenutek,  v katerem bo vse popolno, ne bo nikoli začel.

Moški potrebuje prostor, ki ga ni dotaknila človeška roka, da lahko sprejme vase mir dreves in se vzdigne nad duhovno nižino vsakdanjih zadev.

Udobje je ječar njegove svobode in nasprotnik osebne moči, iz katere bi lahko sprevidel, da je odnos bolj dragocen kot stvari tega sveta.

Gozdni odmik – Iz vsebine

10 dnevni gozdni odmik za moške sprejme največ 6 udeležencev. Vseh 10 dni preživi v gozdu v najpreprostejšem možnem udobju. V tem času nima stika s svetom svojega vsakdana. Gozdni odmik bo organiziran le enkrat v letu 2019 in sicer od 15. avgusta do 24. avgusta 2019. Prijave so odprte na št. 031 481 014. Lokacija bo v tihem in odmaknjenem gozdu v bližini Vrhnike, Ljubljane ali Novega mesta z možnostjo kopanja v naravnih vodah. Primerno za fante, moške nad 16 let.

CENA gozdnega odmika je 430,00 eur in vključuje bivanje, prehrano in zavarovanje. Za brezposelne po dogovoru oz. zmožnostih.

1. – 3. dan: Priprava praga zavesti

Prve tri dni preživi v samoti, tišini, hoji in prisluškovanju. Ta čas je potreben za premik običajne zavesti v zvišano pričujočo zavest, v kateri postane dovzeten za uk. Pomemben začetek gozdnega odmika, ki v njem ustvari notranjo praznino ali manevrski prostor za prerazporejanje moči. Moč, ki jo je potreboval za vzdrževanje svojega sveta, se zdaj sprosti in dovoljuje spontane uvide, ki pomirjajo miselno aktivnost. Z nastopom gozdnega odmika moški začne s celostno čistko, ki v tesni soodvisnosti pomladi in prenovi telo, čustvovanje in kvaliteto uma ter povzroči močan sunek moči.

4. – 9. dan: Prerazporejanje moči

Manjko mladostnih razjasnitev glede osnovnih življenjskih vprašanj ustvarja v moškem zmedo, ki jo poskuša nadomestiti z osmišljenostjo, pogosto podedovano od vedenjskih vzorcev družine in okolja, ki njemu nikoli ni lastna. Zaradi zmede se ozira navzven in zunaj sebe išče načine, kako bi lahko bil koristen in spoštovan. Čas gozdnega odmika po dosegu praga zavesti je namenjen prepoznavanju lastnega od tujega. Gre za t.i. prerazporejanje moči ali čiščenje območja prve pozornosti, ki deluje na nivoju vsakdanjega sveta. Tukaj se moški ponovno najde, ponovno prepozna svoje resnične ljubezni, svojo vlogo ljubečega gospodarja. Tuje opusti in vse jasneje prepoznava svoj pravi obraz. Izjemno ganljiva točka preobrazbe, ki moškega nažarči z močjo.

Ta del gozdnega odmika uri moškega v disciplini nad telesom, mislimi in čustvenim odzivanjem na življenjske izzive. Spozna, kaj je njegov največji jemalec moči in se mu brez-milosti postavlja po robu. Začenja razumeti samega sebe in prevzemati odgovornost nad svojim položajem. V njem se izgrajuje veličina, ki raste iz ponižnosti do življenja in dostojanstva pred ljudmi. Ves čas se uri v treningih, veščinah in spretnostih mistika ali človeka moči, ki ga povežejo z modrostjo telesa, s tem pa z modrostjo življenja. Večkrat preide obred šamanske očiščevalne potilnice, ki ga zrcali v moči. Odpoveduje se prekomernosti v prehranjevanju, pitju in kajenju, mišljenju in govorjenju, nekoristnim opravkom in nezdravemu odzivanju na življenjske dogodke.

Gozd bo opravil z veliko telesnega, čustvenega in vedenjskega balasta, ki moškemu ni dovoljeval uzreti lastne veličine, za katero se ne rabi truditi ali jo na silo uveljavljati. To je njegova božja zapuščina! Je človek-moški, nepremakljiv v svoji pokončnosti, ki se hrani iz razumevanja Enosti življenja in ga nihče ne pripravi do samo-zatajitve, v kateri bi nasprotoval življenju v sebi ali zunaj sebe.

10. dan: Rekapitulacija

Prenos uvidov na raven zavesti skozi neformalen bojevniški pogovor, v katerem se jasnost razumevanja utrdi in prenese v svet vsakdana. Vsak gozdni odmik poveča nivo osebne moči.

Nazaj na Doživite gozd

Naprej na Gozdni odmik za žensko