Skrivnost svete ženskosti

Mistična ženska se zavestno odpove človeški dediščini in postane duhovna lepotica – boginja, ki nežno sije lepoto skozi tančico priprtih oči.

Žensko božanskost slavijo le še sufiji, drugi so to pozabili. Koliko mater še uči svoje hčere, kako naj se soočajo z oboževanostjo, s povzdigovanjem v boginjo, kadar se fant zaljubi vanjo? To znanje, ki ni ne skrito ne skrivnostno, se je nekoč naravno prenašalo iz matere na hčere. Danes se to ne dogaja več, ker božanske dediščine tudi matere več ne poznajo. Povezanost med božanskim in fizičnim se je prekinila, celota je razpadla, središča ni več. Navdih, ki ga življenje postavlja v vsako žensko, je hrepenenje po ponovni združitvi. Ženska mora prisluhniti temu hrepenenju in ponovno postati najvišja oblika fizične lepote, ki odraža lepoto njenega duha.

Ženska, ki tega ne ve, lepoto nosi kot ona in postane lepo telo. Ženska ni več božanska, le še človeška, ni več prehod za izlitje Lepote, ki ne more izhajati iz nje, lahko le prehaja skozi njo. Kadar je ženska razcepljena, odrezana od svoje božanske dediščine, bo vso pozornost posvečala fizičnemu vidiku sebe in tako iz lepote naredila grdobijo, iz ljubeče pozornosti diktaturo, iz čuječnosti govorjenje, iz nežnosti nasilje, iz iskrenosti zlaganost, iz miru furijo, iz ljubljenja seks. Duhovnost in spolnost imata dolgo mistično tradicijo, v kateri razberemo, da je bila povezava med njima nekoč razumljena, danes samo še zlorabljena, ker ženska nima več ne znanja ne moči, da bi spolnost lahko rabila v namen okušanja višjih dimenzij zavedanja.

Veliko znanja nam je bilo namerno odvzetega (stoletja požigov knjig in celih knjižnic, požigov žensk in moških, ki so poznali svojo božansko dediščino) in tega znanja nihče več nima. Morda nam bo dano na kakšen drugačen način, a volja mora priti s strani ženske. Hoteti se mora ponovno pricepiti na božansko korenino, kakor nam jo življenje prinese, skozi popolno prepustitvijo življenju, da jo pripelje do Sebe. Ženska je nosilka lepote in življenjske moči, h kateri moškega vleče. Moški je lahko povabljen v okušanje mističnih globin preko ženske, ne more jo izsiliti, ne more si jo lastiti. Ženska je vedela, kako moškega privabiti v mistične globine. Bila je disciplinirana mojstrica svojih lastnih energij, ki so jo vzdrževale v povezanosti z božanskostjo in njen dotik je bil vselej dotik budne, ljubeče, poučevalne, neposredne in silovite. Vedela je, da bi jo zloraba moči oropala povezanosti in povzročila duhovno smrt, česar si nobena ni smela, upala ali hotela privoščiti.


Modrost ženskosti

Modrost ženskosti je vedeti, kako biti. Tisto, kar nam je prineslo težave do roba lastne in planetarne ogroženosti je vedenje o tem, kako delati. Rešitev težav ne more prinesti način, ki je težave povzročil s: ‘Kaj naj naredimo?’, ki je odziv moškosti. Prepoznajmo ta uvid, držimo ga živega, zavedajmo se ga, da nam pokaže pot prebujene zavesti raje kot delanje načrtov. Zadržimo razumevanje nad vzrokom težav in prisluškujmo. Bolj ko brcamo, globje tonemo. Zemlja je izjemno stara in modra. Spoznajmo, da smo del nje, del njene duhovne luči. Čas je, da se ponovno zatečemo k njenim nogam bosi in goli, da nas s svojo organsko celovitostjo povede nazaj k sebi. Ponovno se moramo naučiti mirovati, molčati in prisluškovati in začeti sodelovati z življenjem raje kot mu ukazovati in ga izkoriščati.

Pojavni svet je moški obraz božanskosti, ustvarjalna sila, ki ga poraja je ženski obraz. Ponovno se morata združiti v večnem ljubezenskem aktu skozi prebujeno zavest človeka. Znamo se povezati kot telo s telesom, ponovno pa se moramo naučiti povezati kot duh z duhom in ustvariti odnos do življenja in komunikacijo z njim. Tako postanemo dovzetni za njegov utrip, njegov zven, njegov ritem. Iz njega začnimo črpati znanje in rešitve, ki koristijo življenju kot celoti. Zemlja ve, kako preobraziti svet, česar človek sam po sebi ne ve več. Zemlja se zna otresti črepinj materializma, ve kako vsrkati in preobraziti onesnaženost v čistost, je neskončno modra in prezrta kot še nikoli do slej.

Najlepše pri ženski je to, da ima dovolj moškosti, da zaživi svojo ženstvenost.

Gozdni odmik – Iz vsebine

10 dnevno gozdno bivanje za žensko bo v skupini do največ 8 žensk. V tem času je popolnoma predana notranjemu delu in nima stika s svetom običajnih stvari. Primerno je za ženske vseh starosti nad 18 let. Ta čas preživi v preprostem gozdnem udobju in uživa živo hrano, ki ni prešla pretvorbe iz prvotne oblike. V letu 2020 bo organiziran en ženski gozdni odmik in sicer od 1.do 10. julija ali od 8. do 17. julija. Vse, ki vas odmik zanima, do konca marca lahko izbirate med predlogoma. Odmik bo v bližini Vrhnike ali drugje, če se pojavi primeren tih in odmaknjen prostor, z možnostjo kopanja v naravnih vodah.

CENA gozdnega odmika je 430,00 eur in vključuje bivanje, prehrano in zavarovanje. Za brezposelne cena po dogovoru oz. po zmožnostih.

1. – 3.- dan: Ustvarjanje praga zavesti

Prve tri dni ženska preživi v svojem gozdnem zatočišču sama in v tišini. Veliko miruje, prisluškuje, hodi in kuri ogenj. Na željo ali po potrebi te tri dni ženska ničesar ne je ali je le eno vrsto sadja ali zelenjave, o čemer se odloči pred začetkom gozdnega odmika. Zelo pomemben začetek gozdnega odmika, v katerem telesu damo počitek in pomiritev, ki je potreben za pripravo praga zavesti. Prag zavesti je območje, v katerem ni več starega niti še novega. Je prostor preobrazbe, v katerem je ženska dovzetna za priliv novega. Vse tri dni ženska piše dnevnik, ki ji pomaga ozavestiti mišljenjske vzorce, pronikniti v globine svoje duše in zapolniti manjko vsakodnevnih opravil.

4. – 9. dan: Urjenje

Ko ženska preide očiščevalen začetek gozdnega odmika, je pripravljena na prerazporeditev moči, ki se je sprostila. Urjenje zajema celostno nego, ki jo delno ali v celoti lahko prenese v svoj vsakdan. Vključuje jutranje meditacije z različnimi namerami, celostno vadbo gibanja in dihanja, ki je prilagojena zmožnostim ženske, pouk o notranji ekologiji ženske in razumevanju same sebe. Vsaka ženska preide več očiščevalnih obredov mistične ženske v simbolični maternici – zemljanki, v kateri umre v svoji zlaganosti. Glede na stopnjo zrelosti se ženski preda znanje, ki jo osvobaja ujetosti v jaz.

Ves čas se bo urila v borilni veščini, dihalnemu gibanju, v magičnih kretnjah priziva moči, v rokovanju z orodjem in hladnim orožjem. Treningi vzgajajo zaupanje v telo in urijo njeno pozornost, da je sposobna dalj časa vztrajati pri enem opravilu. Ostrina dihanja, ki jo vzgaja borilna veščina in magične kretnje, pritiska na nikoli rabljena energijska območja, ki premešajo zastalo energijo in jo preusmerijo v dvig osebne moči. Tako se izoblikuje duh bojevnice, ki se pozna in se upa izživeti.

Gozdni odmik žensko prečisti telesno in zaznavno, znebi se nepotrebnega in tujega, sprosti se moč, z njo pa pride jasnost in razumevanje. Spet postane celovita, gospodarica same sebe, potopljena v globine in obenem prisotna v zunanjem. Njena ženskost je njen vir, njena moškost sredstvo uresničitve notranjih pobud. Ves čas odmika so večeri skupni in namenjeni pouku, neformalnim pogovorom, branju ustrezne poezije, ki dviguje duha, pripovedovanju zgodb in poučnih prilik, sprostitvi, plesu, bobnanju, petju idr..

10. dan: Rekapitulacija

Zadnji dan je namenjen podoživljanju, v katerem ženska ozavesti opuščeno in novo pridobljeno. Naredi sklep o vpeljavi novih tvornih vedenjskih, prehranskih in stvarnih navad v svoj vsakdan, s kateri privablja v svoje življenje moč in sijaj.

Utrinek iz ženskega odmika julij 2019

Nazaj na Doživite gozd