V sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport

Vedruski obred zaroke

Študijski krožek Navade naravnega človeka ki ga bomo izpeljali v lepem gozdnem kotičku na Vrhniki, želi obuditi in razširiti nekaj izjemnih navad in obredov ljudi, ki so živela skladno z naravo in življenjskimi zakoni. Družba modernega človeka močno potrebuje nove navade in obrede, ki bodo opominjala, negovala in poučevala ter človeku pomagala vrniti prvotno dostojanstvo v odnosu do npr. spočetja, nosečnosti in rojstva, vzgoje v različnih starostnih obdobjih, zrelostnih preizkušenj v naravi za mlade in odrasle, izbire partnerja, poroke in družine, smrti in predvsem odnosa do Življenja in pojma biti Živ.


Študija bo raziskala obstoječa ali že izginula, a ne pozabljena ljudstva in njihove čudovite navade in obrede, s katerimi so slavili življenje in negovali vse njegove odtenke. Osredotočili se bomo na nekaj teh, ki jih lahko udejanjimo tudi v našem vsakdanjem življenju.

Začeli bomo od spočetja otroka, nosečnosti in kako so naravna ljudstva podpirala razvoj bitja v maternici, do rojstva in njegovih okoliščin, do otrokove dušne in telesne nege, do zrelostnih preizkušenj in otrokove samostojnosti v razmišljanju in presojanju, do izjemno premišljenih smernic izbire in nege partnerstva, do razpolaganja z dobrinami in nenazadnje odnosa do življenja in pojma biti živ.


Krožek bo gostil gosta, ki nam bo predstavil navade našega prostora, ki jih bo človek nove dobe hotel ponovno oživeti. Morda se tekom raziskovanja pokaže potreba po povsem novih navadah, ki jih terja današnji položaj človeka in vse to vključili v knjižico, ki bo na voljo splošni javnosti.


Izobraževalni cilj je raziskati obrede in navade kultur staroselskih ljudi, kot so na primer sibirski staroselci Vedrusi, ki imajo red, mir, razumevanje, lepoto, širino in spoštljivost vtkane v sleherno podrobnost kulture. Izbrane obrede in navade bomo obnovili in prenesli v naše okolje, da so primerni za udejanjanje.

Akcijski cilj je spisati, oblikovati in natisniti knjižico s podrobnimi opisi navad in obredov ter kako jih lahko začnemo uresničevati pri nas, morda posneti film ter organizirati javno prireditev s fotografsko razstavo in kratkimi opisi obredov.

Nazaj na izobraževanje in formalne podrobnosti o krožku