V sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport

Kjer so besede prerevne…

Študijski krožek Zgodba in pesem gozda bo obiskal različne gozdove po Sloveniji s prvim obiskom sevniškega gozda in gostoljubja tamkajšnjega srčnega gozdarja Jožeta Praha. Tekom krožka bomo spoznali nekaj najstarejših dreves pri nas in zgodbo gozda na zemlji od začetka do danes, ob tem pa sledili zgodbi človeka in njegovega vpliva na gozd. Z razumevanjem gozda pred in po človeku dobimo jasno podobo današnjega stanja gozdov na zemlji in tudi zakaj je temu tako. Te ugotovitve bodo služile smernicam novega odnosa človeka do gozda in narave s tem pa preporodu življenja v sebi in na zemlji.


Že kot mlado dekle sem slišala peti gozdove nekaj žalostinki podobnega, najbolj otipljivo pa sem začutila krč zemlje sredi Avstralske puščave, kjer na tisoče kilometrov ni najti nobenega drevesa. Že takrat se mi puščava ni zdela naravna, danes, po razumevanju življenja kot brezmejnega obilja in neskončne moči obnavljanja vem, da puščav v Življenju ni in čakajo trenutka, ko se bo človek v svojih apetitih zaustavil in preokrenil svojo pot vzporedno z življenjem in dovolil puščavam, da ponovno ozelenijo.

Začeti je treba pri sebi in svojo podhranjenost od življenjskega obilja, ki se hrani z ljubeznijo, spoštovanjem in mirom, ponovno postaviti na vrh osebnih prioritet in se nasititi z obiljem, da bi ga mogli skozi dejanja pomnoževati skozi vsak naš dotik. To je gotova pot do splošnega razcveta, tudi v podobi ponovno zaraščenih puščav, ki le zrcalijo človekovo zapuščenost pri negovanju življenjskih kvalitet.

Poleg lepega slovenskega zgleda sonaravnega gozdarjenja, ki je do gozda najmanj uničujoč, želimo s tem študijskim krožkom pogledati tudi v duhovno moč gozda in vpliv, ki ga ima na človekovo zavest. Spoznanja želimo upoštevati pri uravnavanju človekovega osebnega in družbenega vsakdana, od njegovih navad, vzgoje, dela in sprostitve, do ustvarjalnosti, umetnosti in drugega ter s tem uresničevati osebno in okoljsko potrebo po sodelovanju z zakoni življenja.


Izobraževalni cilji so v sodelovanju z izbranim gostom študijskega krožka, srčnim gozdarjem ‘stare’ generacije, ustvariti podobo stanja gozdov na zemlji. Z upoštevanjem danih pogojev, v katerih se nahajamo, pa zastaviti nove smernice družbenega človekovega udejstvovanja, ki bo vključeval izobraževalno, poučevalno, zdravilno, terapevtsko, zaščitno, pomirjevalno in navdihovalno moč gozda v prva leta človekovega življenja, nato pa zmerno ohranjanje primernega stika z gozdom skozi vse življenje.

Akcijski cilj je skozi brošuro ali knjižico, morda tudi film, odvisno od okoliščin pandemije in pripravljenosti udeležencev ter javno prireditvijo ponuditi možnosti, ki so nam že na voljo, da sodelovanje z gozdom vključimo v vse dimenzije našega življenja, ki združeno z vzgojo zdravega odnosa do gozda vodi v miselno in telesno zdravega človeka, ki spoštuje in ceni danosti.

Nazaj na Izobraževanje in formalne podrobnosti o krožku