Foto Hosta

Najpomembnejši začetek doživljanja gozda je prekinitev zveznosti vsakdanje rutine. Mogočnosti, širine in svobode ne moremo doživeti v mestu ali hiši. Samo narava zmore vzbuditi občutek nečesa večjega od nas in nas prežeti s spoštovanjem. To je veličina življenja, ki je ne moremo nadvladati in ji ukazovati.

Drug temelj doživljanja gozda je biti v njem dolgo časa v tišini in samoti. Tišina in samota sta gradnika preobrazbe, ustvarjata notranjo praznino, da se pozornost sedanjega trenutka lahko zbudi v nas. Šele zdaj opazimo vzorce življenja, opazimo notranje življenje gozda, vedenje živali, plesa svetlobe in senc, svoje mišljenjsko-vedenjske vzorce in tako počasi proniknemo v samo dinamiko življenja, ki nas nemudoma navdihne z mogočnostjo in vpetostjo v nekaj izjemnega. To je edini in celoten smisel doživljanja gozda. Je nauk, ki nam ga predajajo vsi velikani duha. Duh, ki se rodi iz doživljanja gozda, je da pripadamo življenju in da smo ljubljeni sami po sebi. To je dovolj, a to moramo doživeti. Nego, s katero nas življenje neprenehoma obsipava, moramo doživeti s trebuhom in z vsakim vlaknom telesa brez ene same misli.

Hvala Življenje, da živim! Hvala, da živim kot človek! Biti človek je največ, kar sem lahko, vseeno pa sem le senca Tebe.

Ogrni me z gozdom kot s perutmi in me prebudi v božanski podobnosti tebi.

Ne skrivam lepote in ne sramujem se moči, brez zadrževanja se izlivam na vse.

Prosim za to Moč, za to Svobodo iz hvaležnosti do prvega, ki jo je izživel zame.

Prag zavesti

Pripadnost življenju je moč, ki nadvlada vse odvisnosti, ki smo si jih iz potrebe po pripadanju dovolili vsiliti. Je edina odvisnost, ki jo zares potrebujemo in želimo in na katero smo popolnoma pozabili. Ne v vedenju, temveč v zavedanju, ki bi se zrcalil v načinu razmišljanja in vedenja. Sedeči verbalni prenos znanja povzroči izgubo ravnotežja, v katerem namesto telesnega doživetja, človek nauk prejme le intelektualno, na pamet in brez izkustva. To znanje je mrtvo znanje, ki otežuje doživljanje gozda. To znanje mora spustiti nadzor nad ravnanjem človeka.

Gozdno doživljanje je odmik iz običajne zavesti, v katerem damo primat naravi tako, da se v njej zadržujemo dovolj dolgo v samoti in tišini z vso discipliniranostjo, ki jo tako bivanje zahteva. Prve tri dni bivanja moramo pripraviti dimenzijo zavesti, ki ji rečemo ‘prag’, v kateri ni več vsakdanje rutine in niti še prisostvujočega bivanja. Je medprostor med območjem udobja in neznanim, v katerem je človek gnetljiv v vsakršno smer. Izjemno pomembna dimenzija gozdnega bivanja, v kateri se zgodi preobrazba. V njej se prebudi naravno hrepenenje po zlitju, po ozdravitvi in prebuditvi. Prag zavesti je tam, kjer ni več umskega in čustvenega balasta, kjer ni več pritiskov, ki nas držijo v stanju napete pripravljenosti. Prag zavesti dovoli nekaj, kar se v življenju človeka le poredko zgodi, dovoli vnos novosti.

Moderni in postmoderni človek ima zelo omejen dostop do praga zavesti. Ves čas preživi v oskrunjenem območju zavesti, v katerem ni nič več pomembno. Vsakih nekaj minut ali sekund nekaj drugega povleče njegovo pozornost. Njegova zavest je podobna bolhi, ki skače iz enega mesta ali problema na drugega in v izjemno hitrem tempu menjaje nadzoruje, razlaga, nalaga, rešuje itd. V tem stanju zavesti se ne more zgoditi nič novega.

Človeka take zavesti mora izstopiti iz običajnega teka stvari in vstopiti v varno območje, kjer lahko izstopi iz vlog, iz oklepa samo-pomembnosti, kjer ne more več klečeplaziti pred tistimi, ki ga varujejo in hranijo ali se jim upirati. Ko je dovolj časa sam, brez navodil in opravil, takrat začne hrepeneti po vodstvu, po odgovorih, kaj vse to pomeni, kaj je življenje in kdo je v resnici. Tako se izoblikuje bojevniški duh, ki hrepeni po vodstvu, razumevanju in rasti, je samoniklo motiviran in pripravljen na sprejem višje avtoritete.

Ko hodim po svojih vsakdanjih opravkih, se spominjam svojega gozdnega doma, ki me vabi v svoje prisotno in tiho naročje.

Njegova vrata so vedno odprta.

Gozdni krožek za mlade

Gozdno varstvo

Bojevniški tabor za mlade

Gozdni odmik za moškega

Gozdni odmik za žensko