Gozdni kotiček Hoste

Gozdna šola Hosta

Društvo in samozaložba, Izobraževanje otrok in odraslih, Gozdni tabori in inciacije

Na klancu 19, 1360 Vrhnika, Slovenija

ID za DDV 76904954  MAT 4088557 Ni davčni zavezanec.

TTR pri Deželni banki Slovenije:

SI56 1914 6501 3233 862

Telefon +386 31 481 014

Email info@solahosta.com  hosta.delavnice@outlook.com

Članstvo / Prijava na obveščanje

ČLANSTVO Člani Društva Hoste podpirajo in sodelujejo pri ustvarjanju globljega sožitja človeka z Življenjem. Vabljeni so na redna in izredna srečanja občnega zbora društva, kjer soustvarjajo idejno, vsebinsko in izvedbeno. Člani imajo nižjo člansko ceno pri udeležbi vseh storitev Hoste in brezplačno rabo našega gozdnega prostora za delavnice, druženja. Letna članarina je 50,00 eur, ki jo ob podpisu včlanitve poravnate na TTR Hoste, s katero nas podprete in date novega zagona za nadaljnje delo. Za včlanitev, podporo in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. Za včlanitev prosim pokličite na gornji telefon ali pišite na info@solahosta.com.

OBVEŠČANJE V nogi poiščite gumb Follow, kjer pustite svoj e-naslov, na katerega vam bomo pošiljali objave in obvestila o dogajanju Hoste.