BLOG

Kjer je žalost, tam je svetost

Vsi smo v stanju žalovanja, potlačene izgube, če to občutimo ali ne. S prvim dihom vstopimo v proces žalovanja po svojem viru in od tedaj naprej živimo v neprestanem stradanju, ki ga nič ali malo kaj na zemlji lahko zares poteši. V redkih trenutkih, kadar smo budni, lahko doživimo drobce dušne potešitve skozi nasmeh otroka,... Continue Reading →

Prireditev Kroga pojočih src

Gozdna šola Hosta je v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in Ministrstvom za Izobraževanje, znanost in šport zaključila še en študijski krožek Krog pojočih src z javno prireditvijo 14.9.2019 v parku Tivoli v Ljubljani. Srečanje je bilo na polno septembrsko luno in je privabilo veliko udeležencev, obiskovalcev in tudi naključnih mimoidočih. Glasovi so odmevali med... Continue Reading →

Arhetip bojevnika

Junaška dediščina življenja Arhetip bojevnika je potencial, ki ga ima vsak v sebi, je del prvinske energije in ga poosebljajo moški in ženske. Podobno kot arhetip kralja, je bil tudi arhetip bojevnika skozi zgodovino zlorabljen. Senčni bojevnik je nagnjen k narcizmu, sadizmu in mačističnemu vedenju, kar ponavadi skriva pod masko uglednosti in družbene veljave. Celotna... Continue Reading →

Na kaj se lahko zanesem ali nujnost vrlosti

Iskanje lastnega smisla znotraj močno onesnaženega informacijskega okolja zahteva naraven procesni pristop, to je osebno angažiranost in dolgotrajno, v duhovni razsežnosti ukoreninjeno motivacijo. Ne torej na kratko, z nepreštevnimi motečnostmi in preveč poenostavljeno. Smisel mora biti enostaven, resničen, bivanjski, ne pa tudi razvrednoten. Velikani duha, ki so dosegli sposobnost videnja bistva stvari, tega niso dosegli... Continue Reading →

Otvoritev razstave

Sonaravna kultura bivanja Študijski krožek priložnost za druženje in učenje V organizaciji Gozdne Šole Hosta in Trajnostne vasi Sončni grič ter ob podpori Andragoškega centra Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se v odročni Istrski vasici Hrvoji končuje že drugi sklop Študijskih krožkov z naslovom Trajnostna kultura bivanja. V prvem sklopu so udeleženci... Continue Reading →

Ima Šumo rada

Puščavsko zorenje iz podružbljenega v samoniklo bitje Nekaj pomenljivih dogodkov je zaznamovalo mojo pot, vsak nenadomestljiv v svoji moči, a šest mesečno samotno potovanje po Avstraliji je vseeno vredno omembe na tem mestu osebne predstavitve. Bila sem še mlada, neizoblikovana, brez svojega prav in nadvse pronicljivo raziskovalna, zlepa me ni nič zadovoljilo. Tudi to, kako... Continue Reading →

Podoživljanje

Negativno čustvo, povezano s spominom, je klic bitja po tem, da bi zagospodovali nad seboj, namesto, da spomin nezavedno gospoduje nam. Podoživljanje življenja je prevzemanje gospostva nad seboj. Med pisanjem se prerazporeja naša miselna matrica. Spomini se hranijo na različnih nivojih in v različnih oblikah od čustveno nabitih podob do visoko artikuliranih vizij. Podoživljanje je... Continue Reading →

Nujnost širšega smisla

Človek še nikoli ni imel tako izpopolnjenih poti pobega iz resničnosti kot jih s filmi, igrami, masovnimi koncerti in zabavljaštvom ima danes. Lahko smo junaki s nadčloveškimi močmi, čarovniki v svetu magije, vrli bojevniki, bogovi strel ali vihtimo svetlobne meče na drugi strani galaksije. Bolj ko človek izgublja smisel bivanja, bolj potrebuje pobeg v imaginarni... Continue Reading →

Hosta jesen-zima

Na začetku novega šolskega leta ali preprosto na začetku novega vsem prav lepa hvala za zaupanje, prebiranje in soustvarjanje dela Gozdne šole Hosta. Vse več vas je, ki hrepenite po nežnem, jasnem in odkritem povezovanju med ljudmi in po osebnem zadovoljstvu in zdravju, katerega uresničitev je poslanstvo Hoste. Tudi letos se bomo, po čudovitem poletnem... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑