Kadar gre za otroka ali mladostnika, je dvoje tèm, ki ga na pragu zavesti najbolj zaposlujeta, spolnost in duhovnost. Če ostaneta nepojasnjena, se iz zmede razbohotita v številne vedenjske anomalije, s katerimi se mora soočiti kot odrasel. Najpogostejše dramilo po razjasnitvi prinese močna bolečina. Takrat se mora umakniti v samoto in pustiti bolečini, da nanj izlije svoj nauk. Preživljanje v gozdu onemogoča beg od osamljenosti, dolgočasja, od površnosti, s katero spregleda življenje. Zdaj šele lahko odkrije čistino v sebi, ki razkrije njegovo notranjo lepoto.

Popeljati ga moramo iz območja udobja, v katerem se ne more več zanesti na noben vir, na katerega se je zanašal do tedaj. Zdaj je primoram poiskati nov vir, novo zatočišče in ravno to je tisto, kar prevesi k celoviti preobrazbi. Zdaj dojema življenje kot inteligentno vseprisotnost, v katero je vpet tudi sam. Kadar nekoga neprenehoma negujemo v njegovem jazu, ga hranimo s t.i. seksom, drogami in roken-rollom, s hrupom in množičnostjo, kadar ga negujemo v njegovih ustaljenih vlogah in zaverovanostjo vase, se ne more vanj preliti nič novega.


Gozdno preživljanje vse to odvzame in nihče nikogar ne more prisiliti naj ostane. To mora biti dejanje svobodne volje. Na začetku se izgubi v niču in nerazumevanju, ne ve, kaj se dogaja in kdo je. Še nikoli ni bil soočen sam s sabo in z življenjsko mogočnostjo. Če preživi to surovo goloto, potem je prešel najhujše. Zdaj vajeti lahko prevzame življenje.

Nekdo, ki je prešel prag zavesti, razume, da je življenje neskončno večje od njega in njegovih potreb, da je njegova enačba lahko tudi zmaga in zmaga. Zdaj razume, da ne rabi biti nujno nad nekom in boljši od nekoga, da se počuti dobro sam s seboj. Lahko je partner življenju in vsemu, kar mu življenje prinese na pot. Uvid v svoje poreklo ga naredi nedotakljivega od vsega neresničnega in izmišljenega. Našel je mogočnost in smisel v resničnem svetu in nikoli mu nihče tega ne more več odvzeti. Tak mladenič oz. mladenka ne potrebuje pridiganja o morali, o tem, kaj je prav, kaj se sme ali ne sme, kajti prebujena občutljivost ga navdihuje za življenju koristna početja, dela in sprostitve. Skozi gozdni odmik ozavesti svojo umrljivost, ki mu ne dovoli več ‘ubijanja’ in ‘zapravljanja’ časa za nepomembne stvari. Skozi trpko premagovanje svoje ‘človeške dediščine’ je spoznal, da je življenje neizprosno, da smisel ni v doseganju svojega in v uživanju, temveč v koristnosti do vseh oblik življenja.

Veličina duha raste iz dolgih poti skozi gozd. Poskrbi, da bo od vseh poti, ki jih ubiraš, veliko blatnih.

Neguj občutek do žive in večne lepote in prisluhni modrosti starih dreves.

Gozdni odmik – Iz vsebine

10 dnevno bivanje v gozdu brez vsakodnevnih sopotnikov in navad za mlade od 8 do 14 let. Organiziran bo samo enkrat v poletju 2019 in sicer od 16. julija do 24. julija. Lokacija bo v mirnem in odmaknjenem gozdu z možnostjo kopanja v okolici Vrhnike. Število otrok je omejeno. Prijave so odprte. Pokličite na 031 481 014. Namenjeno vsem otrokom, še posebej ‘problematičnim’.

CENA je 295,00 za člane in 336,00 eur za nečlane Hoste in vključuje bivanje, prehrano in zavarovanje. Spanje v jurti, v šotorih, v zemljankah, hiškah na drevesih ali naravnih bivališčih. Za drugega otroka je 50% popust.

1. – 3. dan: Ustvarjanje praga

Prve tri dni otrok po najboljših zmožnostih preživi v samoti, tišini in hoji v svojem gozdnem kotičku, kjer se počuti varnega. Večeri so skupni in namenjeni podoživljanju dneva, večernim bojevniškim pogovorom in očiščevalni gozdni potilnici, jutra umsko-telesnim treningom. Ves ta čas piše osebni dnevnik, ki filtrira prekomerno umsko aktivnost, razjasnjuje lastne vsebine in zapolnjuje manjko rutinskih opravil.

4. – 9. dan: Treningi

Ko otrok preide začetno fazo ustvarjanja praga, je za seboj pustil vsakodnevno rutino, ki osvobodi ogromno moči. Zdaj je odprt za vnos novosti, pouk in rast. V tem delu gozdnega odmika se otrok seznanja, uri in uči v veščinah uma, telesa in spretnostih kot so: meditacija, dihanje, upravljanje s pozornostjo, borilno veščino, dihalnimi vajami, glasbeno ustvarjalnostjo, gozdno ustvarjalnostjo, izdelovanjem koristnih in okrasnih predmetov, pripovedovanjem zgodb in gozdnim gledališčem, poezijo, spoznavanjem notranjega življenja gozda ter zdravilne moči narave, rokovanjem z gozdnim orodjem, izdelovanjem gozdnega bivališča, metanjem nožev, frizbija itd. Vse veščine zahtevajo popolno prisotnost in nadzor nad umom in telesom.

Preseki med trening so sprostitev, zabava in počitek: skrb za ogenj, priprava ognjenih jedi, kopanje, ležanje v travi, gledanje zvezd, prosto po navdihu.

10. dan: Rekapitulacija. Izjemno pomemben zaključek gozdnega bivanja, ki s podoživljanjem utrdi naučeno na nivo zavedanja. Je reprogramiranje starih vedenjskih navad, ki z vrnitvijo v domače okolje rade ponovno zavzamejo primat. Vsak gozdni odmik močneje usidra zdrave mišljenjske in vedenjske poteze. Za močnejši in trajnejši učinek otroškega gozdnega odmika je potreben gozdni odmik staršev.

Iz gozdnega odmika za mlade

Nazaj na Doživite gozd

Naprej na Rojstvo moškega