Termini in lokacija na Izobraževanje.

Študijski krožek kot pove že ime, je študija Poti narave v še vedno prelepem snežniškem okolju, ki nam bo z lastno pojavo in imanenco povedal, kdo je. Skozi srečevanja ne bomo deležni predavanj, temveč tihih ‘podnapisov’ temu čemur pričamo, pa ‘ne vidimo’. Gre za subtilen premik točke zaznavanja iz opazovanja pojavov, v opazovanje vedenjske dinamike med njimi.

Narava v svoji vedenjski dinamiki shranjuje modrost življenja, kljub temu, da je v zadnjem stadiju preživetja. Do zadnjega ‘diha’ bo skozi svoje obnašanje posredovala življenjsko modrost. Ne zato, ker bi nas Narava ljubila, temveč zato, ker Narava ljubezen je. Ona ne more drugače kot dajati to, kar ima, dajati najboljše od sebe, ne glede na to, kaj se ji dogaja.


Z ljudmi je ravno obratno, zaradi česar smo tu, kjer smo… povsem avtomatično in brez pomišljanja na udarec odgovorimo z udarcem v popolni nevednosti, da smo udarec uresničili MI, da je udarec prišel iz NAS in da v osebni in kolektivni ‘atmosferi’ povečujemo nasilje in razkazujemo le svojo veliko ne-ljubezen.

V prispevku Odpoved kot prag nove zavesti (7/7) – Frekvenca živih si lahko preberete nekaj teh modrosti življenja, ki jih ‘beremo’ iz obnašanja Narave. Vseeno pa je branje premalo, da bi taki tudi postali. Branje lahko navduši za korak v to smer in nakaže podobo ‘iskanega’, to je vse od vrednosti govorjenja… pa še to se zgodi le pri tistih biserih med ljudmi, ki to že v prvi vrsti hočejo… sicer pa jih to ne gane.

Pot narave je z gledišča sodobnega človeka, ujetega v svojo misel, revolucionarna, radikalna, pretresljiva… čeprav je tako naravna kot je lahko le kaj. To govori o strašno neugodnem položaju, v katerem se nahajamo in po besedah vidcev, bo zelo malo tistih, ki bodo Pot narave uresničili in se na novo rodili za Življenje.


Wu wei ali Pot narave je način obnašanja živih bitij v naravnem ekosistemu, ki mu vlada življenjski red. Pot narave je torej danost, značilna za obnašanje in odnose med živimi bitji. Človek se je odločil, da tega reda ne bo spoštoval in s tem stopil na pot proti Naravi, katere del je, zato tudi proti sebi.

Pot narave oz. način obnašanja živih bitij je nekaj takega kot lahkost bivanja ali z negacijami… umetnost nenapora, umetnost nepočetja, umetnost nevmešavanja ali tudi umetnost neizsiljevanja. Besedo umetnost imam raje kot strategijo, ker ‘živo’ obnašanje nosi v sebi konotacijo spontanega odgovarjanja na dogajanje, kar izključuje predpripravljene odzive t.j strategijo.


Neizklesan kamen poveličuje življenje

Poskusi, da ne poskušaš – Brušenje in poliranje samega sebe (Beri tudi Kako ukaniti hudiča) Prvi korak je nehati se naprezati za nečem, kar želimo. Kadar ti rečem, da boš ‘videl’ (bistvo vsega) v istem hipu, ko boš v sebi umolknil, boš samodejno začel misliti (da ne bi mislil). Nato poskušaš ne misliti tako dolgo, dokler se ne utrudiš in ‘odnehaš’ ne misliti. V tem trenutku si utihnil in postal spontan. Spontanost je temelj Naravne poti. Še drugače, toliko in toliko časa se poskušaš ne vtikati v naraven tok dogajanja, da ta poskušanja postanejo naravnost in postaneš spontan.

Nehaj poskušati – Dopuščaj neizklesan kamen Drugi korak je popolno prenehanje naprezanja. Dokler poskušaš biti kreposten ali dober, dotlej nisi. V tem početju izhajaš iz dejstva, da NISI kreposten ali dober, česar tudi s poskušanjem ne boš dosegel. Lahko si le hinavec. Pot do naravne krepostnosti je popoln izbris kulturno-družbene paradigme, ki določa točno določene lastnosti,  da veljaš za krepostnega ali dobrega.

Podoba Neizklesanega kamna pomeni povrnitev prvotne ‘človeške oblike’, v katero drugi človek ni posegel od zunaj.

Poskusi, a ne preveč – Goji naravne kali Tretji korak Poti narave je podpora danostim. Vsak človek ima naravno potrebo po širitvi zavesti in osebni rasti. To ni želja kakega izmed nas, je prirojena težnja vseh. To so naravne kali v nas, ki so nežne in krhke, z zanemarjanjem pa lahko popolnoma izginejo. Od vsega začetka potrebujejo nego, zalivanje s pozornostjo in odstranjevanje nanosov, ki jih dušijo. Kot kamenčki na rečnem podu niso izklesani drugače kot z reko življenja, tako tudi človeška (miselna) oblika ne sme biti tikana od zunaj. Kadar to kljub vsemu počnemo, takrat iz lepega, gladkega in enkratnega prodnika nastane figura npr. ovce, svinje, podgane, pava, konja ali orla… prodnik ni več prodnik, temveč posnetek nečesa drugega… je torej izrojenost ali izklesan kamen.


Izklesan kamen poveličuje človeka

Mislite, da je nemogoče, da bi človek nehat praskati po samem sebi, otrocih, stvareh, zemlji… z miselnimi ‘brusi, dleti in kladivi’ ter sebi in vsemu dovolil ostati neizklesan? Gotovo imate prav: ‘To ni mogoče’, dokler izhajate iz izklesanega kamna, kakršni ste. Prav pa nimate iz istega razloga, ker ste izklesan kamen, ne morete presojati te možnosti. Ne veste ali je to mogoče, ker se še niste poskusili pozabiti v svojem ‘mislim, kako se stvarem streže’. Niste se še zaustavili v avtomatičnem obnašanju iz svoje misli.

Iz gledišča ‘neizklesanega kamna’ je vaše mnenje brez teže, brez moči, kajti VI niste v moči, vaše naravne kali so zadušene z raznoraznimi nanosi, VI ste zadušeni. Tako vidite, ‘izklesanemu kamnu’ nima nobenega smisla govoriti o Poti narave, ker jo iz točke, na kateri je, ne more razumeti ali hoteti Prav tako pa ‘neizklesanemu kamnu’ nima smisla govoriti o spontanosti in naravnosti, ker tam že je.


Pot narave ni nekaj, kar bi vam lahko torej predala z govorjenjem… ničesar življenjsko pomembnega ni moč prenesti z besedami. Besede so namreč simboli, so kažipoti, ki usmerjajo sem in tja. Naša težave je v tem, da smo to pozabili in manevriramo samo še na abstraktnem nivoju misli. Zato smo tako rušilni do sebe, živih bitij in življenja.


Izobraževalni cilji krožka bodo spoznati Pot narave s pozornim opazovanjem življenja narave in prenos spoznanj v svoje dojemanje življenja in v svoje obnašanje. Tudi človek je narava in ima, z vse večjo intelektualno močjo in številčnostjo, izjemno močan vpliv na življenje na zemlji in to moramo začeti vključevati v naše razmišljanje.

Akcijski cilj bo javna prireditev s pogostitvijo na zadnjem srečanju študijskega krožka v še kolikor toliko neokrnjenem snežniškem gozdu v parku gradu Snežnik.

ŠK sprejme do 12 udeležencev

Prvo srečanje 27.7.2020 v parku Gradu Snežnik

Brezplačno!

Nazaj na Izobraževanje in več INFO o krožku