Študijski krožek Pot narave  ( Zaključna predstavitev krožka )

Študijski krožek kot pove že ime, je študija Poti narave v še vedno prelepem snežniškem okolju, ki nam bo z lastno pojavo in imanenco povedal, kaj je Življenje. Skozi srečevanja ne bomo deležni predavanj, temveč tihih ‘podnapisov’ temu čemur pričamo, pa ‘ne vidimo’. Gre za subtilen premik točke zaznavanja iz opazovanja pojavov, v opazovanje vedenjske dinamike med njimi. Ljudje smo pozabili, kako sodelovati z naravo, pričujoče izobraževanje nam bo osvetlil to pozabljeno zmožnost človeka, da bi jo udeleženci uresničili v svojem razmišljanju, obnašanju in odnosih do sebe in vsega.

Narava v svoji vedenjski dinamiki shranjuje modrost življenja, kljub temu, da je v zadnjem stadiju preživetja. Do zadnjega ‘diha’ bo skozi svoje obnašanje posredovala življenjsko modrost. Ne zato, ker bi nas Narava ljubila, temveč zato, ker Narava ljubezen je. Ona ne more drugače kot dajati to, kar ima, dajati najboljše od sebe, ne glede na to, kaj se ji dogaja.


Pot narave je z gledišča sodobnega človeka, radikalna, pretresljiva… čeprav je tako naravna kot je lahko le kaj. To govori o zelo neugodnem položaju, v katerem se nahajamo.


Študijski krožek bo potekal sedemkrat po dobre tri ure v snežniškem gozdu z zaključnim javnim srečanjem v parku gradu Snežnik. Prisrčno vabljeni ljubitelji narave in naravnega ter vsi, ki bi radi naravnost zaživeli v svojem vsakdanu.

Namen krožka je spoznati osnovne ‘značajske poteze’ narave in jih poosebiti tako, da zaživimo v obzirnosti do lastnega življenja in do življenja narave. Zakaj bi kdo hotel Pot narave v svojem obnašanju? Ker je to pot zdravja, jasnosti, razumevanja in osebnega žara, kakršnega še vedno pooseblja vsa narava.

Ljudje smo se pozabili v svoji naravnosti, vendar kdor jo hoče, jo zase lahko ponovno zaživi, s tem pa osmisli svoje življenje in življenje vseh, ki jih ljubi. Danes stojimo na prelomnici, ko narava ne zmore več tolerirati človekovega poseganja vanjo in se bo človek moral obrniti v njeno smer ali pa ga več ne bo.

Termini: 27.7.2020    10. in 31.8.2020    7. in 21.9.2020    5. in 11.10.2020


Izobraževalni cilji krožka bodo spoznati Pot narave s pozornim opazovanjem življenja narave in prenos spoznanj v svoje dojemanje življenja in v svoje obnašanje. Tudi človek je narava in ima, z vse večjo intelektualno močjo in številčnostjo, izjemno močan vpliv na življenje na zemlji in to moramo začeti vključevati v naše razmišljanje.

Akcijski cilj bo javna prireditev s pogostitvijo na zadnjem srečanju študijskega krožka v še kolikor toliko neokrnjenem snežniškem gozdu v parku gradu Snežnik.

ŠK sprejme do 12 udeležencev

Prvo srečanje 27.7.2020 v parku Gradu Snežnik

Brezplačno!

Zaključna predstavitev krožka