Imamo eno telo, ki ga zaradi lažjega umevanja poimenujmo s skupino različnih imen: fizično telo, čustveno telo, mentalno telo, spominsko telo, energijsko telo, sanjsko telo, astralno telo in še kakšno. Gledano s gledišča energije so to telesa različnih gostot in zvena, ki tvorijo naše enovito telo. S tem uvodom želimo razširiti razumevanje besede telo, ki ga človek nižje zavesti razume kot meso in kri.

Višja kot je zavest človeka, bolj celovito se dojema, v končni instanci kot univerzalno bivanje v neprestanem procesu rasti. Na primer, fizično telo je toliko bolj zdravo, kolikor bolj smo energijsko odprti za življenjsko dogajanje. Drug primer, sanjsko telo je toliko bolj čvrsto, oprijemljivo in obvladljivo, kolikor bolj brezgrajno, t.j. energijsko nepotratno, preživimo budni del dneva. Ali, čustveno telo je toliko bolj stabilno in ‘sladko’, kolikor bolj se naša miselna matrica ujema z življenjsko. In še, miselno telo je toliko ostrejše in koristnejše, kolikor bolj celovito prisostvujemo.


Moč vzgoje telesa se mi je razodela skozi dolgoletno urjenje borilne veščine in me je tako presunila, da sem se poglobila v ta fenom tudi s pisanjem diplomske naloge v, na videz s tem nepovezani, podjetniški šoli, ki je obravnavala vpliv kvalitete bivanja na podjetniško udejstvovanje. Izhajala sem iz prepričanja, da človek, ki se pozna in obvlada, močno dvigne kvaliteto svojega delovanja na vseh področjih, saj je kvaliteta bivanja zemlja ali ozadje ali vir, s katerega človek rase in deluje.

Dolgo me že moti, kako površno in nepremišljeno človek moderne dobe pristopa k stvarem. Zdi se, da ponujeno zlahka vzame za suho zlato, ne da bi čutil potrebo po lastnem iskanju in preverjanju. Vzgoja telesa je odkopavanje zasutega ali predihovanje zadušenega Telesa skozi poglobljene pogovore in kontemplacijo določenega fenomena, skozi samo-raziskovanje in postenje na vseh nivojih, skozi opuščanje balasta, predvsem mišljenjsko-čustvenega, skozi prevetritev navad in življenjskega sloga.

Nazaj na izobraževanje in na več info o lrožku