Foto Hosta

Bhuta shuddhi očiščenje petih elementov

Ko nekdo doseže določeno stopnjo prečiščenosti petih elementov, iz katerih sestoji vse stvarstvo, lahko obvladuje te elemente in postane buden (Bhuta siddhi). Ko ima budni svojo fizično dimenzijo pod nadzorom, obvlada tudi čutenje.

Elementi

Voda: 72% Živčni sistem, prevodnik misli, sladko ali trpko

Zemlja: 12% Konstrukt, mehko ali trdo

Zrak: 6% Poganjalec, pretočno ali mirujoče

Ogenj: 4% Gorivo, goreče ali tleče

Akaša: 6% Povezovalec, element brez meja

Prve tri elemente je najlažje obvladati. Lotimo se jih skozi izbrano prehrano, hvaležnostjo nad danostmi in ozaveščanjem diha. Ogenj, ki ga lahko progresivno obvladujemo iz razmnoževalnega, prebavnega, mentalnega, srčnega in notranjega v presežek, s katerim se dotaknemo akaše, je težje obvladljiv in zahteva resnost in discipliniranost pri obvladovanju vseh elementov. To slednje je pot mistika, ki želi v polnosti izraziti svoj človeško-božanski potencial.

Vsak element ima močan spomin. Še posebej voda beleži vsak čustven premik, ki ga doživimo. Voda se obnaša glede na to, kakšen spomin vsebuje. Voda ima v sebi pra-spomin na vir, na božansko, ki ga s čustvi prepisujemo ali ohranjamo. Če ti kdo kaj podari, ne glej, kaj dobiš, ampak glej, kako ti je podarjeno. Enako je z uživanjem hrane in pijače, ki sama po sebi nima moči, ampak jo nažarči ali izprazni razpoloženje ljudi, strojev ali elementov, s katerimi je bila v stiku.

Elementarno očiščenje je prag, s katerega se lahko brez poškodb podamo na pot samo-uresničitve. Staroselci so po danosti živeli elementarno čistost, a so kljub temu čutili potrebo po temeljitejši čistki pred pomembnejšimi dogodki v življenju. Danes se moramo znova in znova zavestno vračati k temeljnim močem zemlje, ognja, vode in zraka, da nam povrnejo prvobitni zven, iz katerega šele lahko uvidimo trenutno točko zavesti in uvid tudi prenesemo. Človek, ki nima dovolj elementarne moči, bo pobude osebne rasti zavrnil s ‘kaj čem, tak sem’. To je stanje globoke duhovne otopelosti, ki jo hotenje in gozdna potilnica stanovitno izrivata iz energijske strukture in vladarske pozicije nad voljo človeka.

Med tem, ko tam stojim, vidim več kot lahko povem in razumem več kot vidim,

ker gledam na svet način, ki vidi obliko vseh stvari v duhu in obliko vseh oblik, ki živi kot eno bitje.

Nazaj na Delavnice