Razpoka v večnost – Notranja tišina (7/8)

Mistiki starega sveta so za najvišjo točko poti imeli uvid, da je to pot samotnega k samotnemu in še vedno je to mističen ‘program’ ali ‘metoda’, kako se srečati z Resničnostjo življenja. Kdor hoče biti resničen, se mora navaditi na nesistematičnost, nekonceptualnost in nepojasnjenost te poti. Prepotovala sem svet, da bi našla to ‘Mistiko’…, a sem našla utvare, zablode, iluzije, prevare, nerazumevanja, zaračunavanja, neprodorno zapletenost…, le resnične čarobnosti in lepote življenja ne…, razen v tej tanki razpokici, ki ji rečem notranja tišina. To so vrata v magičnost življenja in ta vrata ves čas nosim s seboj. Njihovo odprtje je povsem v moji domeni… ne tako, da kaj naredim ali ne naredim… je le nekaj najbolj naravnega, v čemer ni mojega posredovanja.

Ta drobna razpoka, ki ji šamani rečejo vesoljna maternica… ker duhovno mrtve rojeva za življenje… so vrata v neskončno. Je največ, česar je človek osvobojenega uma zmožen. Življenje je vsakomur dalo možnost večnosti, če jo hoče in skozi vso zgodovino so v vsakem času živeli duhovni svetilniki, ki so kazali nanjo. Točka notranje tišine je duhovna magija, ki življenju dovoljuje uresničevanje po človeku, ki je v tem primeru voljan za njegov pretok. Življenje po večini v človeku nima ne prostora ne manevra, ker v njem prebiva Veliki Jaz. Ena lokacija, en gospodar… ali jaz ali življenje.

Na videz zelo nevpadljiva točka v primeri z barvitostjo izbir, ki so nam na voljo in lahko jo zgrešite…, čeprav se trudim, da se to ne bi zgodilo. Milijoni in milijoni in milijoni… ljudi jo v celoti prezrejo. To je.. ne mislim v smislu sodbe, temveč opažanja… tragedija. Dopuščajo, da jih okoliščine časa in prostora oropajo zrelosti celovitega človeka. Nikoli niso doživeli dimenzije osvobojenosti izpod indoktriniranega uma…, kot bi dobili v najem vrhunsko vozilo in niti poskusijo ne pritisniti na modri gumb svobode, ki ga predstavlja prisostvujoč um. Pritisk tega gumba človeku odpre vrata v popolnoma novo dimenzijo bivanja. In lahko povemo, četudi še nismo bili tam, da je to dimenzija strasti do poštenega in resničnega… do lepote mišljenja in vedenja… dimenzija, nažarčena s pomenljivostjo in gracioznostjo človeškega bivanja.

Sledi:

Z avtentičnostjo do Inteligence (8/8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: