Česa me uči praprot

Ker so mi praproti ene bolj ljubih, skrivnostnih in na nek nenavaden način strašljivih bitij na Zemlji, jih bom uporabila za primer, kako nas šolanje prevara v občutek pametnosti, o naučenem pa po šolanju ne vemo nič več kot prej, le občutek imamo, da vemo, ker smo napolnjeni s podatki.

Na Anchor-ju

Na Spotify-ju


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: