Kako se odločam v pomembnih vprašanjih

Kam me vedno vleče, kadar sem na kakem takem razpotju, ko me staro nezavedno sili v obtoževanje in v nepripravljenost prevzeti odgovornost za to, kar se mi godi? Vedno v osamitev in naravo. Ne k drugemu človeku ali v rešitev, ki mi jo ponuja sistem, pač pa v odmaknjenost od tega, o čemer bi rada razjasnitev,

Zaključek kapljic na temo MoškoŽensko. ‘Zmagovalcu bom dal jesti iz drevesa življenja’, vabi Jezus. Kdo je zmagovalec v tokratni kapljici.

Anchor     Spotify


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: