Zakon Življenja – Naravno pravo / 2 / The Law of Life – Common Law

Ljudje gremo ciklično, najmanj vsakih 2000 let, skozi kontrolne točke svobodne volje. Takrat so, intenzivneje kot običajno, kolektivni zavesti človeka ali javni sferi, namerno prikazane senčne plati naše družbe, s katerimi sunejo v naivno, uspavano zavest človeka in ga postavijo pred odločitev: Ali bo nove informacije uporabil za uvid v stanje stvari, odprl tretje oko duhovnega videnja in izbral odgovornost nad seboj… ali pa informacije zanemarili, padel še globje v nevednost in pod nadzor umetne inteligence.The Law of Life 2 – Common Law

Humans go through free will checkpoints cyclically, at least every 2000 years. At that time, more intensely than usual, the collective consciousness of man or the public sphere, the shadowy sides of our society are deliberately shown, with which they ‘stab’ into the naive, dormant consciousness of man and put him before a decision: Will he use the new information to gain insight into the state of affairs, open a third eye of spiritual vision and chose responsibility over themselves… or neglected the information, fell even deeper into ignorance and under the control of artificial intelligence.

2 thoughts on “Zakon Življenja – Naravno pravo / 2 / The Law of Life – Common Law

Add yours

  1. Pozdravljeni!

    Občasno vas poslušam, vaše objave, vaše misli. Hvala, hvala vam.

    Tako globoko se me dotika. Moja Duša vesela postane.

    S hvaležnostjo vas lepo pozdravljam, Romana

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: