Primarno sodelovanje

Zaraščanje puščave nečutenja

Ljudje skozi naravo, umetnost, glasbo, ples, poezijo, prozo in ljubljenje od nekdaj sodelujemo z večno skrivnostjo, ki ji rečemo življenje. Umetniki imajo občutek pripadnosti, so del ‘Velike skrivnosti’. Niso opazovalci, ki poskušajo zaslužiti vstopnico v svet življenja, ki pride po smrti. Skrivnost je v umetniku, teče skozenj, ga oživlja in navdihuje. Umetnik je skrivnost in skrivnost je umetnik, to je velika združitev, je prvobitno so-ustvarjanje. Zahodna kultura je povsem zanemarila moment duhovnega rojstva, v katerem se nekdo zave tega ‘naravnega sodelovanja z življenjem’. Umetnik postane mistik, kadar intuitivno povezanost s skrivnostjo ozavesti.

Ni večjega od tega. Ne naredimo si samo-uresničenja kot oddaljeno nemogočnost. Dovolj je le en trenutek doživetja enosti z življenjem, kadar ljubimo na primer, da imamo vse temelje za mistika. Doživeli smo popolno predajo, ki jo ne moremo spoznati na noben drug način. Zadnjih 500 let bredemo skozi ‘puščavo ne-sodelovanja’. Gazimo po območju dualnosti, ki je v neprestani bitki za nadvlado. Ločeni um gleda na svet kot jaz proti svetu, kot jaz in ti ali jaz proti tebi. Razcepljen med tem, kar ve in med tem, kar še ne ve in imenuje napaka, upravlja z življenjem. Trenutek, ki ga doživlja, samodejno razcepi na pol in iz njega naredi kastrat, mrtvo stvar brez duha. Tak um je avtor vseh vojn, rasizma, seksizma itd. Je trpeči um, ki ne more doseči globine.

Zdaj vstopamo v dimenzijo zavesti, ki ji rečemo prag, t.j. prostor med cono udobja in neznanim, kjer ne cepimo zaznave med tem, s čemer se že strinjamo in med tistim, česar še ne poznamo. Na tej točki se odločamo za zavest enosti in prekinjamo dolgo sušno obdobje nečutenja pripadnosti življenju. Naš um mora postati kontemplativen, mirujoč, potešen in meditativen, ki dovoljuje zavest enosti. Postanimo torej umetniki, proniknimo v Skrivnost in postanimo skrivnostni tudi sami.

Za Hosto Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: