Bojevniki – priče večnemu ljubezenskemu aktu

Pot bojevnice je reči DA avanturi, v kateri se lahko v celoti izrazi in do popolnosti izživi. Bojevnica se popolnoma preda temu ‘vleku’ in se ne pustiti ničemur odvrniti od tega. Ostaja budna priča temu procesu, čeprav ne ve, kako se bo končal in če bo sploh uspel. Ampak tudi to ni več važno, ker je smelost te poti ravno v tem, da ne dela z obetom po nagradi, ampak iz čistega navdušenja, ki ga čuti z vstopom na to pot. Zato je že začetek poti brez obeta nagrade, zmaga. Vleče jo ta večni ples življenja, ki je neprenehoma v ljubezenskem aktu med seboj in vsemi ‘živimi’ in prisostvovati temu ljubljenju, v katerem še v takih grozotah uzre modrost življenja. Najhuje, kar se lahko zgodi ni to, da ne bi dosegla izpolnitve, ampak, da se zaradi strahu in lenobe na to pot sploh ne poda in nikoli zares ne priča temu ljubezenskemu aktu, ki se mu reče življenje. Vrti se v svetu izgovorov, strahu in omahovanja, misleč, da ima čas, ki nikoli ne pride in spregleda življenje v celoti.

Bojevnica današnjega časa vidi žalost uspavanosti, v kateri tiči večina ljudi, a za vsem tem vidi tudi lepoto brezhibnega načrta življenja. Čeprav ne razume, zakaj so grozote dovoljene, vseeno zaupa v življenje in radost tli v njej kot kompost nastal iz doživljanja žalosti. Žalost z zaupanjem naredi bojevnico ponižno in dostojanstveno obenem. Trpi ob videnju tolikih, še posebej bližnjih, ki iz udobja, bojazljivosti ali napuha ubirajo strašne načine za dosego svojega, vseeno pa radostno vstopi v nov dan in daje od sebe najboljše, kar premore in vse, kar ima, povsem vedoč, da za to ne bo prejela ne hvale, ne povračila.

Ljubezen ni narava bojevnice, radost ni njena lastnost, ona je vse to. Njena vsebina ni pogojena z zunanjimi dražljaji. Ona je usidrana v veliko razumevanje enosti, v katerem jo tudi najhujši zločin ne pripravi do samo-zatajitve. Ljubezen ni odnos, ljubezen je stanje Biti. Tako, vidimo, ni mogoče biti in ne ljubiti.

Za Hosto Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: