Na kaj se lahko zanesem ali nujnost vrlosti

Iskanje lastnega smisla znotraj močno onesnaženega informacijskega okolja zahteva naraven procesni pristop, to je osebno angažiranost in dolgotrajno, v duhovni razsežnosti ukoreninjeno motivacijo. Ne torej na kratko, z nepreštevnimi motečnostmi in preveč poenostavljeno. Smisel mora biti enostaven, resničen, bivanjski, ne pa tudi razvrednoten. Velikani duha, ki so dosegli sposobnost videnja bistva stvari, tega niso dosegli s twitanjem ali med hrupom posvetnega delirija ali po majhnih žličkah metod poneumljanja.

Pomenljiv smisel, ki presega trenutno miselno širino in nas bivanjsko poteši nas hoče celega, neutrudno se odpovedujmo prepričanjem, opravilom in ljudem, ki nas od tega odmikajo. Žrtvovanje je nujno, da v sebi naredimo prostor. Nihče tega ne more narediti za nekoga drugega. Že v naslovu izvemo za najbolj temeljni smisel bivanja, pa nam samo vedenje o tem niti za las ne preobrazi bivanjske matrice, iz katere črpamo ideje, motive in snov za svoje obnašanje. Ostajamo nespremenjeni, znanje ostaja na nivoju vedenja, ne delovanja.

Z gledišča moči je bolje ne vedeti in živeti nemoteno v ignoranci kot vedeti in izbrati ignoranco. V prvem primeru je ignoranca nezavedna in podedovana, v drugem pa je izbira. Ko dosežemo starost 42 let ne moremo več trditi, da ne vemo, kaj pomeni ljubiti ali sovražiti, dajati ali jemati svobodo, dovoljevati ali prepovedovati, sprejemati ali zavračati. Ko dosežemo 49 let in še vedno ne ljubimo, potem je to izbira. Cena neljubezni je globoka nezavest, iz katere rasejo spori, bolezni, ločitve in resnična duhovna smrt. Za Hosto M. Šumrada

Zalezovanje vrline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: