Energijski dotik

Šamanske kretnje niso izmišljene, niso izum človeka, zato se dotikajo neposredno naše energije. Kretnje na neopisljiv način prepisujejo vzorce, pri katerih nismo zavestno sodelovali, pač pa jih nezavedno podedovali iz okolja. To so izjemno fini in pretkani miselni vzorci, ki se jih ne zavedamo pogosto niti takrat, ko se nam uresničijo v obliki okvare ali bolezni.

Kretnje pritiskajo na energijska središča tako, da energijo, ki jo z nezavednim delovanjem izrivamo iz središč, ponovno usidra vanje. Tako počasi vse bolj ozaveščamo sami sebe, držo in dih, kje je naša pozornost, kam odteka moč. Učinki kretenj so mnogovrstni, vsestranski, osebni in prebojni ne samo na nivoju telesa, predvsem v osebni moči, ki se kaže z jasnejšim videnjem, ostrejšo presojo, neomajnim odločanjem, v pomirjenosti, ki je vse bolj pod našim gospostvom, v razumevanju življenjske dinamike.

Mehkoba telesa ni odvisna od njegovega premikanja, temveč od gibkosti ali rigidnosti pri manevriranju skozi življenjske izzive, kako sprejemljivi ali uporni smo do tega, kar se nam godi. Šamanska moč je moč, ki popolnoma miruje v sebi, je povsem neodvisna od notranjih ali zunanjih dejavnikov, ki bi jo hotele vreči iz te točke, ki ji šaman reče, točka notranjega zrenja, točka videnja ali točka Velikega razumevanja.

Treningi Šamanskih kretenj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: