Bojevnikova meditacija

Beseda meditacija ima toliko pomenov, kolikor je ljudi, ki se potapljajo vanjo. Za bojevnika je meditacija nevmešavanje v tok življenja in neprikrojevanje dogodkov po sebi. Je neprekinjeno zavedanje, da ima življenje svojo gravitacijo, ki vodi k sebi, v življenje, zato ji bojevnik zaupa in se ji preda. To, kar je medicina za telo, je meditacija za duha. Samo dejstvo, da imamo za nekaj povsem neločljivega dve besedi, govori o naši globoki razklanosti. Obstaja samo v naši glavi in za tistega, ki tako razmišlja resnično prekine tok med njima, njegov duh in telo se ne razumeta. Čeprav bi v resnici dejanska razklanost duha od telesa pomenila smrt, tako prepričanje umori energijsko komunikacijo med njima.

Bojevnik ne cepi resničnosti na kose, temveč jo doživlja. Bojevnik je nekdo, ki podedovan bivanjski temelj počisti do čistega, pomete vse neresnično, osmisli vse hudo in zaživi svojstveno življenje v razcvetu pristnega in pomenljivega. Bojevnikova meditacija osamosvaja, vrača dostojanstvo živih in vpenja v matrico življenja, ki razume govorico duha, razpoloženja in obnašanja.

Življenje ne razume mrtve besede na papirju, razume pa vzdušje, ki se ob prebiranju ali pisanju besed vzgiba v nas. Življenje ne razume človeškega govorjenja, razume pa energijski naboj, ki ga poraja. Življenje ne razume barvo vaših oči, razume pa pogled, ki prihaja iz njih. Življenje ne razume telesne oblike, razume pa obnašanje tega telesa. Živost je moč zaznavanja, čutenja in doživljanja tukaj in sedaj.

Bojevnikova meditacija to soboto v Orfeju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: