Avtentična umetnost Šamana (6/8)

Nadaljevanje prejšnjega prispevka…

Nezavedno smo si pustili vtisniti ontologijo znanosti, ki um ostro ločuje od okolja, v konfliktu je tudi z lastnim telesom, ki mu vsiljuje svoje ideje. Ni bilo vedno tako! V visoko tehnološki dobi spoznavamo, v kakšno prevaro smo privolili in morda Naravi s svojo tiho odmaknjenostjo vendarle uspe posvetiti v temino naše norosti in nas prebuditi k čutenju Njenih modrosti. Še vedno stoji tam kot Dao, pokončna kot orjaška sekvoja, kot pravilna pot, ki nas uči kako sodelovati z Njo.

Ljudje delujemo linearno kot um, potujemo iz preteklosti v prihodnost, nizamo dosežke in ponavljamo naučene vedenjske vzorce. Dopuščamo, da preteklost vpliva na sedaj s tem, da jo ne odpustimo. S seboj jo nosimo kot okvir, ki nam narekuje obnašanje. Ni ga človeka, ki mu ne bi bila storjena taka ali drugačna ‘krivica’, že samo to, da se rodimo v tak svet, bi bilo dovolj za očitanje lenobe in malomarnosti staršem, a le redko so, ki so zmožni dane pogoje preobraziti v moč s tem, da za njimi vidijo logiko Življenja, v kateri ni pomot pri tem, kaj se komu zgodi, zato krivic ni! Vsak dogodek se zgodi po življenjski logiki Velikega guruja, ki razpršuje našo temo. To lahko sprejmemo in prerastemo, lahko pa zavračamo, posledično obsojamo in nadgradimo zablodelost prednamcev.

Ko doumemo pravkar povedano začnemo na življenjsko dogajanje odgovarjati zavestno, izvirno, okoliščinam in zrelosti primerno in ne iz gmote osebnih duhovnih nepočiščenosti. Postanemo Umetnina, noviteta, ker v življenju ni ponavljanja! Šaman je nekdo, ki radikalno spremeni smer svojega delovanja v vertikalno navpičnico večnega sedaj, v katerega vstopi isti hip, ko prereže popkovino s kulturno in osebno zgodovino. Nič več ne misli kot je naučen, temveč hipoma ve, kajti osvobojenost izpod indoktriniranega uma naredi, da je celovit v trenutku dogajanja.

Ta celovitost je energijska nitka, ki se iz obrnjenosti vase zdaj obrne na doživljanje Življenja, tako je vsak trenutek potopljen v celovit bazen informacij. Iz maternice Življenja lahko potegne vse, ne po svoji volji, temveč po svoji zaslugi zmagovalca nad nezavednostjo v sebi, ki ga sili v kompulzivno izmetavanje lastnih vsebin. Uvidi današnjega šamana bodo primerni času in prostoru, a šamani vseh časov si delijo sorodnost neprekinjene komunikacije z Modrostjo in nelastninjenja znanja in rešitev, ki jih prejmejo. To je popolna predaja in veliko zaupanje Življenjski inteligenci, ki spominja na bungee jumping brez vrvi.

Sledi:

Šaman – Potomec visoke zavesti (7/8) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: