Magija tišine // The magic of silence

Zemljani smo okuženi z nečednostmi, ki jih kot prebujeni resno obžalujemo, vse pa izvirajo iz miselnega nemira, iz zmede, iz katere ne zaznamo svoje lastne vibracije. Ena od tarč dobrohotnih sil, ki bijejo bitko za nas, je ta, da dregajo v naš telesni spomin, zato nas odvračajo od obrnjenosti v ta svet že vso znano zgodovino.

Filter, kjer razumemo kaj je res in kaj ni, prostor jasnosti, ki nam zazveni kot lastna melodija, prostor spominjanja lastne vibracije je tista tišina, v kateri jo VSE stvari tega sveta ne dosežejo. Vaš um v njej ne obstaja. Kdor se izuri v vstopanju v ta svet prostor, ta skozi zven tišine prebudi svojo pravo naravo in nikdar več vas ni moč prevarati in zapeljati v nekaj, kar bi vam škodilo.

Poskrbite za mir v telesu! Ne mislite, da ste mirni, le mirni bodite, mir naj doživi vaše telo. Pomirite se z vsem, kar ste naredili in kar so vam storili, resno se urite v dnevnem opuščanju osebne zgodovine in vsega od včeraj, umikajte se v svet prostor, kar se da pogosto in ob vsaki priliki, tudi med drugimi početji. Negujte notranjo tišino in visok zven miru in vaše telo, in vi z njim, se bo spomnilo svoje sijajnosti.

Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada


The magic of silence


We, earthlings, are infected with impurity, which as awakened ones we seriously deplore, and all of which stem from a mental restlessness, from confusion from which we do not perceive our own vibration. One of the targets of the benevolent forces fighting the battle for us is to poke at our body memory, thus discouraging us from turning to this world for all of known history.

The filter where we understand what is true and what is not, the place of clarity that sounds like our own melody, the place of remembering our own vibration is that silence in which ALL the things of this world cannot reach it. Your mind does not exist in it. Whoever trains himself in entering this sacred space awakens his true nature through the sound of silence, and you can never again be deceived and seduced into something that would harm you.

Take care of peace in your body! Don’t think you are calm, just be calm, and let your body experience peace. Make peace with everything you’ve done and what’s been done to you, seriously train yourself in daily letting go of your personal history and everything from yesterday, and withdraw into a sacred space as often and at every opportunity, even between other activities. Cultivate inner silence and the high sound of peace and your body, and you with it, will remember your brilliance.

Shine and stay bright, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: