Svobodna šola // Freedom based schooling (Film)

Včeraj so me znova obiskali otroci šole Libero. Pogovarjali smo se o tem, kakšno šolo bi si želeli in skozi zgodbo o Anastaziji spoznali šolo akademika Mihaila Ščetinina iz Rusije, ki svobodo, znanilko visoke zavesti, postavljajo pred vse drugo. Žal prispevki te šole niso v angleščini, sem pa našla podobno delujočo šolo Summerhill iz Anglije.

Najdete lahko kar nekaj prispevkov o njej na youtubu, tu pa vam in vašim otrokom pripenjam povezavo na igrani film o tej šoli, ker vem, da mladi (po srcu) radi pogledate dober film (je v angleščini brez podnapisov). Film res odlično predstavi pojem svobode, ki ni v tem, da vsak počne, kar hoče, temveč da vsak počne to, kar ima rad in takrat, ko ga privabi, s temeljno obzirnostjo do soljudi, narave in stvari.

Želim vam veselja in navdihov ob gledanju, Marjeta Šumrada


Freedom based schooling


The children of Libero school visited me again yesterday. We talked about what kind of school they would like, and through the story of Anastasia, we learned about the school of academician Mikhail Shchetinin from Russia, who put freedom, the harbinger of high consciousness, before everything else. Unfortunately, the contributions of this school are not in English, but I found a similarly functioning Summerhill school from England.

You can find quite a few articles about it on the net, but here I am attaching a link to a feature film about this school for you and your children, because I know that young people (at heart) like to watch a good film (it is in English without subtitles). The film really perfectly presents the concept of freedom, which is not that everyone does what they want, but that everyone does what they like and when it attracts them, with fundamental consideration for fellow human beings, nature and things.

I wish you joy and inspiration while watching, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: