Zakon Enega – Zanka vs. spirala

Ego, moja misel, me potrebuje v zanki, v ponavljanju enega in istega razmišljanja in obnašanja. To egoističnemu umu daje občutje udobja in varnosti, ker je to vse, kar pozna.

Moja avtentičnost me kliče k postopni rasti, ki me postavi na pot neprekinjene evolucije, osebnega razvoja in preseganja sebe. Spiralni razvoj zavesti vidi čez zanko ujetega uma in me vabi k potezam, ki presegajo to, kar poznam.

Če se na današnje preizkušnje še vedno odzivam enako kot včeraj, sem obtičala. Rast od mene zahteva, da vsak dan znova, brez ponavljanja in brez prekinitev, iz neskončnih možnosti izbiram vedno bolj zrele odgovore, ki vse bolj izčiščeno zrcalijo moje razumevanje Enosti vsega.

Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: