Gozdni grob – Mali raj za staro gospo // Forest grave – A little paradise for an old lady

V četrtek smo imeli prvo predstavitev knjige Feniks vstaja, ki vas na najbolj naraven način spomni, kako povečate svojo svetlobo. Prišli so mladi in stari. Kadarkoli o znanju, ki ga prinaša nov čas, govorim starejšim ljudem, čutim potrebo po previdnosti. Starejši um je pogosto težje premakljiv iz navade, v kateri je tičal vse življenje. Vendar sem se, na moje veselje, tokrat prepričala o nasprotnem.

Gospo blizu 80-h, ki je bila prisotna, skoraj dnevno srečujem na mojih gozdnih sprehodih in do včeraj nisem vedela, kaj jo tako neutrudno žene vsak dan med drevesa. Dan po predstavitvi se zopet srečava in iz nje bruhne navdušenje, kako je vpijala, kar sem govorila in koliko bogastva sem ji dala in jo moje razkrivanje mnogih zamolčanosti ni niti malo presenetilo. Vse je intuitivno vedela, čeprav nima računalnika in interneta. Še isti večer po predstavitvi je prebrala skoraj celo knjigo! To je zame hvaležen človek.

Poprijela sem njene vreče polne rož in orodja, s katerimi je bila tokrat otovorjena in na poti do njenega kotička izvedela, da hodi na kraj, kjer je posula pepel nedavno umrlega moža. Nekje v sebi sem imela prepričanje, da tega ne dovolijo, zato se je rada razgovorila, kako se je pritepla do tega in koliko napora je v to vložila. Bila je prva, ki se je tega spomnila, zato nihče ni vedel, kako naj se loti njene prošnje. Ko sva prispeli na njen gozdni kotiček, sem naletela na krpico barvitega resja, jezikov in praproti, nekaj krizantem in mačeh. Cel dan je bila tam, žagala je brezo za podporo gredici rož, ki jih je zasadila, malico je imela s seboj in recitirala pesmi upanja in ljubezni.

Čeprav mi je ob slovesu dejala, da sem ji dala toliko, ona pa meni le malo, sem jo potolažila, da je njeno darilo zame enako dragoceno, kajti preprostost njenega slovesa mi najavlja čas neizumetničenosti, ki mora prerasti grobove in grobnine. Hvala vam gospa za uresničenje vaših sanj in ustvarjanje svetle prihodnosti. Svetim z vami, Marjeta Šumrada


Forest grave – A little paradise for an old lady


On Thursday we had the first presentation of the book The Phoenix Rising, which reminds you in the most natural way how to increase your light. Young and old came. Whenever I speak to older people about the knowledge that the new age brings, I feel the need to be careful. An older mind is often more difficult to dislodge from a habit in which it has stuck all its life. However, to my delight, this time I was convinced of the opposite.

I meet a lady in her 80s who was present almost every day on my forest walks, and until yesterday I didn’t know what drives her so tirelessly between the trees every day. The day after the presentation, we meet again and she bursts with enthusiasm, how she absorbed what I said and how much wealth I gave her, and my revelation of many hidden truths did not surprise her in the least. She knew everything intuitively, even though she doesn’t have a computer or internet. She read almost the entire book the same evening after the presentation! This is a grateful person to me.

I grabbed her bags full of flowers and the tools with which she was loaded this time and on the way to her corner I learned that she was going to the place where she had spread the ashes of her recently deceased husband. Somehow, I was convinced that they wouldn’t allow it, so she liked to talk about how she came to this and how much effort she put into it. She was the first to remember it, so no one knew how to go about her request. When we arrived at her corner of the forest, I came across a patch of colorful heather, tongues and ferns, some chrysanthemums and pansies. She was there all day, sawing birch trees to support the flower bed she had planted, carrying her lunch with her, and reciting songs of hope and love.

Even though she said that I had given her so much and she gave me so little, I consoled her that her gift was equally precious to me, because the simplicity of her farewell heralds to me a time of simplicity that must surpass the graves and grave tolls. Thank you ma’am for making your dreams come true and creating a bright future. I shine with you, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: