Življenje navdihuje // Life inspires

Od kar pomnim, se, ko hodim po betonskih cestah našega sveta, oziram za zelenjem in občudujem njegovo trdoživost in klenost, ko se iz drobnh razpok in najmanjših špranj poganja k soncu. Tudi danes, ko sem prevzela nabrušen nož od cirkularja, da mami pripravim drva in oddala še tri izvode Feniksa, sem se ozirala za življenjem, ki ga ne zaustavi nobena trdota, da ne bi vanjo zarilo svoje korenine in preraslo mrtvilo, ki ga obdaja. Vedno znova me navdihuje ta lastnost življenja in me podpira, da tudi sama morem obdržati pogled na sonce, ne glede na stisko, ki vse bolj zateguje svojo zanko.

Plamenim do zadnje iskre, Marjeta Šumrada


Life inspires


For as long as I can remember, when I walk the concrete roads of our world, I look at the greenery and admire its tenacity and grace as it pushes itself towards the sun from the smallest cracks and crevices. Even today, when I took a sharpened knife from the circular saw to prepare firewood for my mother and sent out three more copies of the Phoenix, I looked around for a life that is not stopped by any hardness, so that it does not sink its roots into it and outgrow the deadness that surrounds it. Time and again, this quality of life inspires me and sustains me so that I myself can keep my eyes on the sun, regardless of the hardship that tightens its noose more and more.

I burn to the last spark, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: