Poslanstvo Hoste // The Mission

Hosta se pridružuje vse močnejšemu svetovnemu gibanju Duhovne znanosti, ki služi človeštvu, in Zemlji z uresničevanjem: naravnega prava, samo-lastništva, zanimanja za samo-razsvetljenje, prebojno naravno tehnologijo in humanitarno delo.


Hosta joins the growing global movement of Spiritual Science serving humanity and the Earth by realizing: natural law, self-ownership, interest in self-enlightenment, breakthrough natural technology and humanitarian work.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: