Kako vem, koliko osebne moči imam? // How do I know how much personal power I have?

Kolikor bolj sem nevtralna, kolikor bolj čvrsto sem v miru, kolikor bolj je moja energija nežno valujoča kot gozdni zven in ne niham burno navzgor in navzdol, nikdar nisem vzhičena niti potrta, vseeno v kakšni okoliščini se znajdem ali kaj me doleti, toliko več osebne moči imam.


The more neutral I am, the more firmly I am at peace, the more my energy gently undulates like a forest frequency and does not fluctuate violently up and down, I am never elated nor depressed, no matter what circumstances I find myself in or what happens to me, the more personal strength I have.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: