Christ Mass – Kristusova maša

Božič je slava Božanskemu v meni. Božič kot praznični dan, je tu v opomin, da naj oživim notranjo lepoto in jo vsak dan uresničujem.. Naj ta dan še bolj kot običajno, očistim srce vsega težkega in ga, kot smrečica svoj vrh, vse bolj dvigujem k Višjemu. Naj se Kristus mistično rodi v vas prav tako, kot se je telesno rodil iz Marije. Naj bodo ti visoki dnevi rojstvo vaše božjosti.

Anchor             Spotify


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: