Čas duha mora priti

Živimo v izjemnem času! Hiter vpogled v svetovno statistiko nam lahko vzbudi pravo grozo, tudi bolj pozorno oko zazna močan upad kvalitete bivanja kljub visokem materialnem udobju, katerega vrhunec doživljamo ravno danes. Kadar je želodec prazen, imamo samo en problem. Kadar je poln, jih imamo mnogo. En od štirih ljudi dnevno ne uživa zdravil ali drog, tisti eden pa dnevno konzumira alkohol in tobak. Smo generacija najbolj telesno in duhovno omrtvičenih ljudi. Pogled na ulico, v ekran, v časopis nam daje videti vesele in zadovoljne obraze, polne navdušenja do življenja, dobrih nasvetov za življenje, vsi nasmejani in dobro situirani.

Mistika uči, ne občuduj ljudi iz daljave, to je najboljši način, da si ustvariš mitološka bitja.

Statistika pove vse! Dve najmočnejši industriji, takoj za orožarsko, sta farmacija ter alkohol in tobak. Pojemo več zdravil kot hrane! Če se to zdi hudo, pa to ni najhuje. Najhuje je, da to vemo, vemo, kakšno škodo si delamo s tem, ko zastrupljamo svoje telo (um) z res fascinantno zbirko novodobnih strupov, pa vseeno to počnemo. To je najhuje! Naša brezbrižnost, naša hladna mrtvost do lastnih življenj! Ozaveščenost dosega slehernega človeka, nihče ne more več trditi, da ne ve, kaj se gre. Kdor danes še podpira eno od zgoraj omenjenih industrij, to počne povsem vede in hote!

Vseeno pa mistika v tem vidi mogočno roko življenjske inteligence. Izjemen čas sedanjosti nam povsem stvarno obelodanja sadove naših otopelih glav. Intelektualiziranje življenja nam mora puhniti svoj smrad naravnost v obraz, da s telesom doživimo učinek naše misli. Vse, kar smo ustvarili, je bila poprej ideja v naših glavah in te ideje so zdaj naša stvar-nost. Smo na robu novega časa, časa duha, ki mora priti. Vsesplošna samo povzročena anestezija najavlja konec časa stvari, ki je bil potreben kot gnojilo in kompost za razcvet duha. Vse, kar smo mislili, da nas osrečuje, smo spoznali, nas ne, le bolj prazne in blazne nas pušča. Namesto, da gradimo sistem, ki zahteva masovno produkcijo enega-in-istega, začenjamo hote in vede graditi kvaliteto enkratnega človeka.

Duhovnost postaja nova morala. Kadar nas nekdo uči o morali, terja od nas ponavljajoče se obnašanje ne glede na situacijo, v kateri smo. Vedemo se iz uma, na pamet, odtujeno od dogodka, ker smo tako naučeni in mislimo, da ravnamo prav ali preprosto kompulzivno iz navade, ki teži k izmetavanju lastne vsebine. To je razlika med moralo in duhovnostjo oz. med duhovno otopelostjo in duhovno vživetostjo. Morala je v naprej pripravljeno odzivanje, ki ga umsko vsilimo telesu, duhovnost pomeni, da postanemo aktivna inteligenca, ki enkratno odgovarja na situacijo.

Če bi imeli resničen nadzor nad lastnim počutjem, bi še hoteli vztrajati v nemiru, jezi in stresu? Ne bi! Ta razpoloženja razkrivajo našo notranjo zanemarjenost, nerazumevanje in duhovno lenobo. Nadzor lahko imamo! Ne tako, da zatopljeni v svet stvari in ogroženi od narave vsiljujemo nadzor nad nečem zunaj nas, temveč tako, da prestopimo iz dimenzije materije v dimenzijo duha in ljubeče negujemo lastno kvaliteto vzvišenosti od materije, ki je sredstvo za razcvet zavesti in ni gospodar nad njo. 

Za Hosto Marjeta Šumrada

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: