Duhovna tehnologija

Če bi le enemu človeku uspelo prebiti parametre zaznave in popeljati svojo zavest na nepojmljivo potovanje… ali ne bi bilo dovolj, da bi nas vse navdihnil? Kakšna otopelost nam mora vladati, da že tisočletja dovolimo tako represijo nad osebno svobodo?

Preobrazba je korenit preobrat v dojemanju samega sebe, je plod uvida, tako ne gre več. Lahko bi bili enkratni dodelani posamezniki, ostajamo pa neizviren učinek okolja. Podobni smo umetno vzgojeni roži,… ki zgleda enako kot divje rasla, a nima vonja, v sebi nima duha.

Veliko vemo o stvareh zunaj nas, tako malo ali nič pa vemo o nas samih. Otroka učimo gledati navzven, predajamo mu občutek, da nam je jasno. Veliko iskrenosti potrebujemo za priznanje nevedenja.

Senzibilnost kot vzvod upravljanja s človeškim mehanizmom

Za ravnanje s človeškim mehanizmom potrebujemo senzibilnost, občutljivost za pogled preko telesnih čutil. Najrahlejša zamišljenost nas odreže od nje. Zaznavno telo se toliko bolj krepi, kolikor bolj se dojemam kot univerzum, kot vse-življenjsko in slabi, kolikor bolj se dojemam kot jaz.

Človeška inteligenca v štirih segmentih
1 Intelekt, top ali oster, instrument za seciranje. Kadar želi človek intelekta spoznati rožo, jo bo razstavil na pradelce in rožo popolnoma zgrešil. Nekdo, ki uniči, ne more tudi popraviti. Danes negujemo le intelektualni vidik človekove inteligence za vse, tudi za reševanje in se bolj in bolj zapletamo.

2 Identiteta, človekova meja. Odloča o tem, kako naj deluje intelekt. Identiteta je poistovetenje z nečim, česar se istovetni ne zaveda npr. s svojim telesom, krvjo, narodom, klubom… Identiteta je lahko:
– ozka, zaznava samo sebe, izključujoča, ekskluzivna, konfliktna do vsega, kar ni ona,
– malo širša, zaznava družino, skupnost, narod in je konfliktna do drugih družin, skupnosti, narodov,
– in široka identiteta, zaznava univerzum, je vse-vključujoča, inkluzivna, ne-konfliktna v celoti.

3 Spomin, fenomen brez primere, brez katerega ni širitve zavesti, lahko pa ostaja material za ponavljajoče obnašanje in onemogočanje senzibilnosti.

4 Inteligenca, je nevezana na spomin, je čista inteligenca, do katere ima dostop tisti, ki se ne istoveti več z ničemer.

Intelekt je orodje, ki ne sme nezavedno vladati človeku, temveč ga mora človek uporabljati zavestno in vanj polagati nadvse izbrana semena. Zdaj je intelekt v neprestanem pogonu, celo med spanjem, nikoli zares ne utihne. Smo na točki izgorelosti, izpetosti intelektualne ustvarjalnosti, ki producira ponavljajočo se masovnost brez kvalitete, brez vsebine, brez duha. Stiska je ugodna prst za smele poteze v neznano in videti je, da jo potrebujemo, da bi se prebili skozi steklen strop umskih mej.

Za Hosto Marjeta Šumrada

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: