Pot mistika

Delati na sebi ali duhovnost pomeni, da preuredimo energije v sebi tako, da imamo vse, kar potrebujemo… ljubezen, zadovoljstvo, razumevanje, jasnost, radost itd…. v sebi. Nihče drug ne more zadovoljevati potreb uresničenega bitja. V sebi moramo urediti tako vzdušje, da sta mir in radost stalnici, sicer se nemudoma prepustimo kompulzivnostim, odvisnostim, ki nas od edinega zdravega vzdušja le oddaljujejo. Da bi zmogli vzpostaviti in vzdrževati notranjo klimo mistika, potrebujemo določene pogoje, čas in prostor ukvarjanja s seboj. Pot mistika pomeni, da se pri vzdrževanju notranje klime, ki osvobaja, ne naslanjamo na nikogar in na ničesar, da prehodimo pot iz odvisnosti k zavedanju.

Zelo spretni in iznajdljivi znamo biti pri preoblačenju svojih kompulzivnosti v najlepša oblačila, da bi ubežali zazrtju v lastne oči. Ko enkrat razumemo naravo odvisniškega življenja sprevidimo, da nas v to peha brezciljnost, pomanjkanje višjega cilja, h kateremu bi usmerili življenjske moči. Živimo tja v en dan, uživaško kolikor se da, ne meneč se za zgaženost, ki jo tako življenje pušča za seboj, je globoko suženjstvo, ki se po pravilu upira osveščanju. Stopiti na pot zavedanja pomeni hote si želeti, hote se odpovedati vsaki odvisnosti, ki nas drži na enem in istem mestu in nam ne dovoli vzleteti v brezmejnost duha.

Biti odvisen ne terja nobenega napora, preprosto prepuščamo se odvisnostim in jadramo vedno globje v telesno otopelost in duhovno komo. Če pogledamo naravo telesa, vidimo, da pozna samo procese preživetja in uživanja. Ta najmočnejša sila, ki vlada pretežnemu človeštvu, je samo hotena, kajti narava bitja je brezmejna in ga ujetost na nivoju materije drži kot uklenjenega v verige. Od tod izvor vseh psihičnih in telesnih okvar, kajti kako bi nam bitje svojo ujetost lahko sporočalo drugače kot s stisko in bolečino. Da bi se izvili iz primeža, moramo vpreči svobodno voljo in v to vložiti trud. Hoteti moramo! To je predpogoj. Svoje konje moramo držati nazaj z vsemi močmi. Duhovnost ni sedenje pri miru in mantranje om-a, je neizprosna bitka za življenje in smrt v sebi. Kakor hitro si pristno tega zahočemo in vprežemo voljo, se celotne silnice življenja uperijo v ta cilj in okoliščine postajajo vse bolj naklonjene uresničevanju tega cilja. Biti v radosti ni drugega, kot zadovoljiti potrebo po svobodi. Radost je esenca, vonj svobode.

Za Hosto Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: