Izgubljena ženstvenost Lost femininity

Kljub temu, da večino področij človekovega udejstvovanja vodijo ženske, potreba po ženstvenosti še nikoli ni bila večja. Znašli smo se v stanju popolne zmede, kjer smo iz vsega naredili nekaj drugega. Ženska je za dosego svojih ambicij uporabila metodo rivalstva in ukazovanja in se pozabila v ženstvenosti. Moški je pod terorjem ženske svoj vladarski primat prepustil njej in postal zatrt moški, ki si zaradi neizživetosti globin čutenja, želi le brezčutnega osvajanja materialnega sveta.

Ženska si želi odprtega moškega, ki bi znal izraziti občutja in bi si jo ljubeče gospodovalno vzel, kajti ženska hrepeni po zaupljivi ‘nemoči’ v objemu moškega. Že dolgo kroži med ženskami razočaran uvid, da ni več ‘pravih’ moških. Ženska ne vidi, da s svojo ukazovalnostjo umori moško sicer naravno seksualnost, ki potrebuje spoštljivo vladarsko vzdušje, da ostaja živa.

Najbolj privlačno na ženski je njena ženstvenost, je popolna nezmožnost postati kaj drugega kot to, kar je. Prepoznamo jo po notranjem magnetizmu, s katerim kot dehteč cvet privablja k sebi, ne le moškega, temveč vse. Magnetizem je njena predanost ženstvenosti, nežnost in ljubkost pri občevanju, spoštovanje drugega in ne dovoli nikakršnega ukazovanja in poniževanja. Najlepše na ženski je njena mehkoba in ranljivost, je to, da upa pozabiti nase, da bi osrečila drugega. Najlepše na ženski je, da ljubi. Če bi ženska rada ‘pravega’ moškega, naj sama postane ‘prava’ ženska


Despite the fact that most areas of human activity are run by women, the need for femininity has never been greater. We found ourselves in a state of complete confusion, where we made something different out of everything. The woman used the method of rivalry and command to achieve her ambitions and forgot about femininity. Under the terror of the woman, the man left his ruling primacy to her and became a repressed man who, due to the inexperience of the depths of feeling, only wants a senseless conquest of the material world.

A woman wants an open man who could express his feelings and would take her lovingly, because a woman longs for a confident ”powerlessness” in the embrace of a man. For a long time, there has been a disappointed insight among women that there are no more ‘real’ men. A woman does not see that with her commandingness she is killing a man’s otherwise natural sexuality, which needs a respectful ruling atmosphere to stay alive.

The most appealing thing about a woman is her femininity, it is a complete inability to become anything other than what she is. We recognize it by its inner magnetism, with which, like a fragrant flower, it attracts not only men, but everything. Magnetism is her devotion to femininity, tenderness and loveliness in intercourse, respect for the other and does not allow any commanding and humiliation. The most beautiful thing about a woman is her softness and vulnerability, is that she dares to forget herself in order to make others happy. The most beautiful thing about a woman is that she loves. If a woman wants a ‘real’ man, let her become a ‘real’ woman herself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: