Maksim Kraljestvo koncev

Kadar drugega človeka ali katerokoli bitje obravnavamo kot naš drugi konec, namesto kot sredstvo, potem smo zagovorniki Kraljestva koncev. Vsi, ki uresničujejo Kraljestvo koncev, imajo podobno samo-spoštovalno vrednost in podobne vrednote, kar jih povezuje v izjemno močno energijsko entiteto ‘maksim’, ki neguje in varuje vse povezane. Maksim so visoke univerzalne vrednote, ki jih lahko izbere samo zavestni človek.

Maksim je Kraljestvo zavesti, ki presega vse zemeljske razmejitve religij, politik, kultur in narodnosti. Vojna in konflikt sta ‘naravni’ stanji človeka (E. Kant., A. Solzhenitsyn, C.G. Jung, J. Peterson, Mistika…), zato imamo svobodno voljo, da jo uporabimo za zavestno izbiro sožitja med bitji tega sveta. Sožitje je torej nekaj, kar moramo izbrati in izgraditi in se samo po sebi ne more udejanjiti.

Zavest vstopi v uporabo samo takrat, kadar se sami od sebe zaustavimo v lastni ‘konfliktni’ naravi in se odločimo za Kraljestvo koncev. To je dejanje svobodne volje zavestnega človeka, ki noče več služiti svojim ali tujim strastem in pričakovanjem, ki noče popustiti pod socialnim pritiskom družbe in zmore izstopiti iz množice. Vsak dan v najbolj vsakdanjih situacijah smo postavljeni pod to Veliko izbiro. Človek, ki ni sposoben te odločitve, zavrne zavest in preneha bivati ter obstaja samo še zaradi čara mehanike, ki lahko udejanja le sebi enako mehansko konfliktno ‘resničnost’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: