Moj otrok bojevnik

Jutri zvečer se nam obeta pronicljiva potopitev v duha novega človeka, ki bo sebe in svoje zmogel potegniti iz glavnega toka kulturne misli, ki ji žal manjka ljubezni, širine in igrivosti. Jemlje se vse preveč resno in uniformiranost postane naš oklep in ječa. Starši imamo izjemno odgovornost, da za seboj puščamo otroke, ki lahkotneje jemljejo sami sebe, dvomijo v trenutno stanje stvari in si upajo igraje zabresti v ustvarjalnost, ki bo čutila in upoštevala vse oblike življenja.

Otrok novega časa ne sme več izhajati iz paradigme njegovih predhodnikov, kar od nas predhodnikov zahteva korenit preobrat v občevanju s seboj, soljudmi in naravo. Smo zadnja generacija, ki lahko prostovoljno vstopimo na pot dušnega razcveta, ga z zgledom igraje prenesemo na mladi rod, preden bomo v to prisiljeni. Če se to zgodi, na to ne bomo pripravljeni, ker je prisila vedno zadnji ukrep življenja spečemu, ki ne ve, da spi. Vabljeni vsi ljubimci življenja, da se spoznamo, podpremo, povežemo v znanju, navdihu in moči pri preboju nevidne represije, ki žre živost naših otrok. Za Orfej Marjeta Šumrada

Dogodki Mojaobčina.si Moj otrok bojevnik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: