Sodelujmo z gozdom!

Gozdna šola Hosta v goste vabi srčnega gozdarja Jožeta Praha iz Zavoda za gozdove, s katerim se bomo podali v občutljivo življenje gozdov. Jože rase z gozdom od malega in ga pozna podobno kot divja žival. Kot lovec in gozdar se je učil ‘klasičnega’ pogleda na gozd, ki gozd obravnava kot surovino za izkoriščanje. Danes pa ve, da je gozd čuteče bitje, v katerem vlada ljubeča inteligenca in občutljiv red.

Raziskali bomo, kaj je pravzaprav narava. So to nedotaknjeni pragozdovi in vršaci tisočakov? Kaj pa prostrani pašniki, ki so nastali s človekovim gojenjem črednih živali? Nekateri trdijo, da je narava nasprotje kulture, torej vse, kar ni človek preoblikoval… drugi, da je tudi človek narava in z njim vse, kar naredi.

Je gozdarstvo res gospodarska dejavnost, ki gozd obravnava kot surovino? Se človek kot tak lahko uvršča med ‘naravnosti? Kakšno je ‘počutje’ gozdov danes in kako velik je človekov vpliv na zdravje gozdov? Koliko je narava odvisna od nas in koliko smo mi odvisni od nje? Kam gre misel odločevalcev glede negovanja gozdov in kaj lahko naredi posameznik v dobro življenja gozdov in s tem v dobro samemu sebi.

Vabljeni, da se skupaj z gozdarjem podamo v odgovore.

Grabeljškova dvorana vrhniške knjižnice (Kulturni dom, Tržaška c. 32) v sredo 18. marca 2020 ob 17h. Prostovoljni prispevek. Hvala!

Info Marjeta Šumrada 031 481 014 info@solahosta.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: