Brezplačen ŠK Pot Narave – Obilje iz razpoke

Študijo Poti narave bomo izpeljali v prelepem snežniškem gozdu, ki nam bo z lastno pojavo in imanenco povedal, kaj in kakšno je življenje. Skozi srečevanja ne bomo deležni predavanj, temveč tihih ‘podnapisov’ temu čemur pričamo, pa ‘ne vidimo’. Gre za premik gledišča iz opazovanja pojavov, v opazovanje vedenjske dinamike narave.

Narava v vedenjski dinamiki shranjuje modrost življenja, četudi je izsekana in posiljena v neavtohtonost in monokulture. Do zadnjega ‘diha’ in v najmanjši bilki bo živela življenjsko modrost. Ne zato, ker bi nas Narava ljubila, temveč zato, ker Narava ljubezen je. Ona ne more drugače kot dajati to, kar ima… zato v najskromnejših pogojih pričamo bujnosti klitja in žitja, četudi iz neznatne betonske razpokice.

___________

Ljudje se, po drugi strani, nadvse trudimo dajati najslabše od sebe in v osebni in kolektivni ‘atmosferi’ povečujemo ne-ljubezen. Narava nam kaže naš neobčutljiv obraz, toliko bolj če vemo, kakšna je bila pred našim posegom vanjo. Žaba, ki se kuha na majhnem ognju, ne opazi, kdaj je skuhana! Tako tudi ljudje počasi, a stanovitno izgubljamo življenje in tega niti ne opazimo… veseljaško in lahkoverno se pregrevamo čez vsako mejo!

V prispevku Odpoved kot prag nove zavesti (7/7) – Frekvenca živih najdete nekaj naukov, ki nam jih sporoča obnašanje Narave in ki bi jih lahko poosebljal tudi človek. Morda so ti nauki revolucionarni, celo pretresljivi… so tako naravni in enostavno čudoviti, le da jih zapleteni kot smo, ne razumemo več. To govori o strašno neugodnem položaju, v katerem se nahajamo. Ni to, da je povrnitev naravnega obnašanja težka, le to je, da je malo ljudi na voljo… večina je zaposlena z vzdrževanjem svojega status-quo.

Celoten opis krožka Sprejme do 12 udeležencev

Prvo srečanje 27.7.2020 v parku Gradu Snežnik

Brezplačno!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: