Gozdni odmik Zima 2020 Forest retreat Winter 2020

Letošnje novoletne praznike vabljeni na 9-dnevni zimski gozdni odmik v Marjetn dom tihega idrijskega gozda od (24.)25.12.2020 do 2.1.2021. Prostor obdan z mogočnimi drevesi, hodnimi potmi in raznolikostjo pri izbiri bivalnih možnosti, nudi idealno zatočišče za globoko sprostitev, zdravljenje in prerojevanje.

Zimski gozdni odmik najavljamo z rezervo, saj smo pri njegovi izvedbi odvisni od prepovedi srečevanja, vseeno pa upamo, da se bodo stvari do takrat umirile in nam dovolile preiti ta izjemno močan zdravilni proces, ki so ga poznala vsa staroselska ljudstva sveta.

Nekateri ste ga že prešli in veste, da ni nadomestka zanj… da ni močnejšega hranila za vas in zdravila za stisko, kakršna že si bodi. V Hosti želimo moč gozda in pravilnega zadrževanja v njem spet oživeti kot prvega zatočišča, kamor se zatečemo po nasvet, navdih, podporo in zdravilo. Nobena beseda ne more dovolj dobro poudariti silovitosti samotnega in tihega zadrževanja v gozdu. Dovoli nam, da spustimo vajeti svojega življenja iz rok… da izpraznimo ume miselne zapletenosti, ki oboleva… da se pomirimo z vsem, kar nas ta hip tika…, da bi skozi sproščeno telo in osvobojen um lahko steklo življenje po nas kot prerojena kri po žilah. Največje število udeležencev je 11, vabljeni na najbolj močan zdravilni obred, kar jih človek pozna ravno v času božiča, ki je namenjen slavljenju življenja.

Vabljeni na stran odmika za podrobnejši opis, za vprašanja lahko pokličete na 031 481 014 ali pišete na info@solahosta.com.


This year’s New Year’s holidays Hosta is inviting to a 9-day winter forest retreat to the Marjetn dom of the quiet Idrija forest from (24th) 25.12.2020 to 2.1.2021. Surrounded by mighty trees, walking paths and a variety of accommodation options, the space offers an ideal refuge for deep relaxation, healing and rebirth.

We are announcing the winter forest retreat with a reserve, as we depend on the ban on meeting, but we hope that things will calm down by then and allow us to go through this extremely powerful healing process known to all indigenous peoples of the world.

Some of you have already gone through it and you know that there is no substitute for it … that there is no stronger nutrient for you and no better cure for distress of any kind. At Hosta, we want to revive the power of the forest and its proper retention in it as the first refuge, where we turn for advice, inspiration, support and medicine. No word can emphasize well enough the power of a lonely and quiet stay in the woods. Allow us to let go of the reins of our lives … to empty the minds of the mental complexity that afflicts disease … to come to terms with all that is bothering us at the moment … so that life can flow through a relaxed body and a liberated mind like reborn blood through veins. The maximum number of participants is 11, invited to the most powerful healing ritual known to man at the time of Christmas, which is dedicated to the celebration of life.

See our website for more detailed description, for questions you can call +386 31 481 014 or write to info@solahosta.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: