O knjigi Navade naravnega

Knjižica vas popelje na upodabljanje vaše naravnosti in ponudi nekaj urjenj, s katerimi jo drezate na plan. Naraven je avtentičen, živi svoje lastno bivanje. Mi vsi smo ‘maliki’, smo iz-maličeni s tujim. Živimo ta odtisk, ne svojega lastnega bitja in zlahka ga zamenjamo za resničnega, dokler nam duša ne zatrepeče v krčih in nas strezni v pristnost. Spoznali boste duhovno hrbtenico naravnega človeka in s katerimi zavestno izbranimi duhovnimi navadami se ponaša, da bi se vse bolj čisto izražal v lastnem.


Naravnemu človeku se samodejno odzivanje na Dogajanje neha. On na Dogajanje odgovarja iz notranje čistine vsakokrat svež in neomadeževan z zgodovino ali s čemerkoli, kar je veljalo še včeraj. Pot naravnega je bila dolgo časa ravno nasprotna glavnemu toku človeške misli, zato se zdi težka, kot bi plavali proti rečnemu toku, veliko brcanja za prazen nilč. Ni pa težka sama po sebi. V resnici je povsem ne naporna.

Cilj drugega kroga je bil, zaživeti svojo naravnost, stopiti na pot odkrivanja lastnega. To so urjenja, kar naprej in ves čas se urite v nevmešavanju v Popolnost življenjskega Dogajanja. Naučiti se morate ne vtiskovati na brezhibnost Življenja. Izuriti se morate v tihem, drevesom sorodnim nevmešavanjem v Bivanje.


Kadarkoli Dogajanje ubesedite, ste korak za Njim, ne v Njem… in sami sebi prekinete dotok Življenja, čeprav čar mehanike še daje vtis Živosti. Lepota svobodne volje je, da je najbolje rabljena takrat, kadar jo ne uveljavljate. V treh mesecih bi morali udeleženci začutiti učinke urjenj. Prvenec dneva je predati vse svoje Življenju; znanje, spoznanja, spomine, dosežke, sklepe, zaobljube, poznanstva, prijatelje, otroke, telo, Dušo, delo… in se izpraznite do čistega, da se Življenje lahko začne dogajati v vas. Življenju puščate popolnoma proste v roke vsem, naj z vami dela, kakor hoče.

Do lastnega pridete, ko se zaustavite v obnašanju iz naučenega. Knjižica vam ponudi nekaj možnih pomagal, s katerim snamete masko podružbljenosti in zaživite svoje lastno, pa tudi navdihov, razlogov in gorečnosti, s katerimi se boste okrasili na tej poti kot paradni konji Življenja, kar v resnici ste.

Več o knjigi in naročilu.

1.del Zgodba in pesem gozda

3.del Večna modrost zdravljenja

Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: