Jasmin

Jasmin na našem placu je to pomlad gotovo prekosil samega sebe z bujnostjo, ki jo komaj nosi. Sebi in vam privoščim enako nezadržano buhtenje notranjih zakladov, da bodo dosedanje ‘smeti’ pokopane pod lepoto stvaritev razcvetelih ljudi. Cvetite in ostajajte v cvetju, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: