Bog ljubi bojevnike // God loves warriors

‘Vsak, s katerim govorim iz gibanja za svobodo, je bil na eni točki zlomljen. V različnih trenutkih je vsak na nek način tudi vstal iz pepela. Stojijo na kupu tragedije, zloma…, pač nekakšnega napornega obdobja, pa kljub temu niso obarvani z barvami poraza. To so bojevniki.’ Billy Falcon


God loves warriors
‘Everyone I speak to from the freedom movement has been broken at one point. At different times, they all rose from the ashes in some way. They stand on a pile of tragedy, breakdown…, a kind of hard period, and yet they are not stained with the colors of defeat. These are warriors.’ Billy Falcon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: