Kdo bo sprejel nebeško vodo? // Who will receive the heavenly water?

V koronskem obdobju se na Zemljo zlivajo slapovi in slapovi nebeških voda. Na tisoče ljudi iz zatišja intime prihaja na plano in delijo, kar so morali, zaradi nepripravljenosti večine, vse do korone držati zase. Ste našli svoje nebeške ‘oblake’? Ste jih z zvenom miru in sijajnostjo privalili k sebi?

Koronsko obdobje se je moralo zgoditi, da pretrese rutino uspavanega človeka. Priklicali smo to nasilje nase, zaradi nasilja, ki ga iz samo-pozabljenja zadajmo sebi in bližnjim. Potrebujemo ga kot puščava vodo, čeprav ga večina sodi kot zlo.

Koliko te nebeške vode boste sprejeli vi, je odvisno od čistosti, ki ste si jo z delom na sebi izgradili, ker se v polno čašo ne more steči nič novega. Boste plesali na nebeško melodijo? Ali boste deležni očitka ‘Peli smo, pa niste plesali’?

Plešem, pojem in vpijam nebeški dež kot goba po dolgotrajni suši…. Marjeta Šumrada


Who will receive the heavenly water?


During the corona period, cascades and cascades of heavenly waters pour down on Earth. Thousands of people come out of the silence of intimacy and share what, due to the unwillingness of the majority, they had to keep to themselves until the corona. Have you found your heavenly ‘clouds’? Did you lure them to you with the sound of peace and brilliance?

The corona period had to happen to shake the routine of a sleeping man. We invoked this violence on ourselves, because of the violence we inflict on ourselves and our loved ones out of self-forgetfulness. We need it like desert water, even though most judge it as evil.

How much of this heavenly water you will accept depends on the purity you have built up by working on yourself, because nothing new can flow into a full cup. Will you dance to the tune of heaven? Or will you receive the reproach ‘We sang, but you did not dance’?

I dance, sing and absorb heavenly rain like a sponge after a long drought…. Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: