Svoboda – Jaz in ti sva Eno 2/10 Freedom – Me and you are One

Pri ustvarjanju nebes se ne morem izolirati od tebe, moram te upoštevati, sicer sem tiranka, ne svobodna. Če bi svobodo hotel tudi ti, bi me tudi ti moral upoštevati. Če me ti ne upoštevaš, moram, zaradi moje odločitve po svobodi, tvojo odločitev spoštovati, čeprav vem, da si se odločil za jetništvo nemira in za nespoštovanje sebičnosti. Če bi te ‘prisilila’ v svobodo, bi ti naredila uslugo, a te ne smem, ker sem svobodna in svobodo dajem. Kako naj te premamim za svobodo, iz čiste ljubezni do sebe in zatorej tebe, ne da posežem čez tvoj prag?

Samo ena pot je, tako da te ljubeče in potrpežljivo prenašam in ne vskočim, ko tuliš na svoje domače, da te kot soseda slišim in jočem zaradi tebe, nesrečnik, zaradi tvojih otrok, zaradi moje uboge mame, ki jo duhovno nasilje ranjuje enako kot rezilo meso.

Svobodo negujem, kadar ti ne zamerim, ker me prijaviš zaradi jesenskega ognja, ki sem ga zakurila na svojem vrtu, ker ga je veter zanesel ravno v tvojo smer. Ali tako, da ti prinesem pridelke z vrta, ker si ti svojega zabetoniral. Ali tako, da ti dam miru, ker ga ti meni, s hrupnimi zabavami, ne. Ali tako, da se ti na cesti nasmehnem, čeprav črno gledaš. Tako sem svobodna, dajem svobodo in svobodo povečujem. Nekoč ti morda kapne.

Pomembno je, kako dosežem svoje. Smem delovati le v okviru tega, kar svoboda dovoljuje, se ob tem izviti iz primeža časa, ki me sili v ‘hitra ukrepanja’ in vstopiti v večnost potrpljenja.

Avdio zapis: Podkast Hostarka

Sledi: Volja – Vrlina svobode 3/10


Freedom – Me and you are One 2/10


I cannot isolate myself from you in creating heaven, I must consider you, otherwise, I am a tyrant, not free. If you wanted freedom too, you too would have to consider me. If you do not consider me, I must respect your decision, because of my decision to be free, you see… even though I know that you have chosen to be a prisoner of unrest and disrespect. If I were to ‘force’ you into freedom, I would be doing you a favor, but I can’t, because I am free and I give freedom. How can I tempt you to freedom, out of pure love for myself and therefore you, without reaching beyond your threshold?

There is only one way, so that I bear you lovingly and patiently and do not jump in when you howl at your family so that as a neighbor I can hear you and cry for you, the unfortunate, for your children, for my poor mother, who is wounded by spiritual violence as much as blade wounds flash.

I cherish freedom when I don’t blame you for reporting me for the autumn fire I lit in my garden because the wind blew it right in your direction. Or by bringing you produce from the garden, because you have concreted yours. Or by giving you peace, because you don’t give me one with noisy parties. Or by smiling at you on the road, even though you’re looking down. So I am free, I give freedom and I increase freedom. Maybe someday you’ll understand.

What matters is how I achieve what I want. I can only act within the framework of what freedom allows, and at the same time escape from the grip of time that forces me to ‘quick action’ and enter an eternity of patience.

Followed by: Will – Virtue of Freedom 3/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: