Volja – Vrlina svobode 3/10 Will – Virtue of Freedom

Ne sramujte se strahu pred svobodo. Prirojen nam je, dokler smo dojenčki, vajeni varnega tesnega prostora, ki nas ščiti. Tesneje kot nas stiska, prijetneje nam je, ker nas spominja na udobje, varnost in toplino maternice. Od tod naš občutek varnosti v omejitvah, in celo potrebe po zoževanju, udejanjenju tiranskega obnašanja pri sebi in drugih. Od tod visoko povpraševanje po dominah in spolnih/partnerskih prevladah.

Ko odraščamo, ne prepoznamo, da nas strah pred svobodo dobesedno vzgaja. Že zgodaj čutimo potrebo po tesnih prijateljstvih, navezanosti na starše, otroke, po partnerski in finančni zaščiti. Strah ni več grizenje nohtov ob neznanem hrupu med večernim sprehodom skozi gozd, temveč je povsem udomačen, stalni član ‘našega gospodinjstva’, ponotranjen občutek ‘varnosti v domačem’.

Se bojite svobode? Se ob tem vprašanju v vas zdrami upor ali hrepenenje? Svoboda potegne za seboj odgovornost zase, na nikogar več ne morete kazati s prstom. Za vas je zelo pomembno, da si pridete na jasno glede tega. Zdaj razumete, da je strah nekaj, h čemer boste samodejno gravitirali, če ne vprežete volje. Sama od sebe se vam godi nizka zavest, ki ne potrebuje vašega zavedanja. Svobodo pa morate izbrati in jo vtkati v svoje obnašanje, ker tako hočete.

Zvočna različica prispevka: Podkast Iz Hoste 

Sledi: Svoboda – Narobe svet 4/10


Will – Virtue of Freedom 3/10


Don’t be ashamed to fear freedom. It is innate to us, as long as we are babies, we are used to a safe, tight space that protects us. The tighter it squeezes us, the more comfortable it is because it reminds us of the comfort, safety, and warmth of the womb. Hence our sense of security in limitations, and even the need to constrict, enact tyrannical behavior in ourselves and others. Hence the high demand for dominoes and sexual/partner dominance.

When we grow up, we fail to recognize that the fear of freedom literally raises us. From an early age, we feel the need for close friendships, attachment to parents, children, partner and financial protection. Fear is no longer biting one’s nails at an unknown noise during an evening walk through the woods, but is a completely domesticated, permanent member of ‘our household’, an internalized feeling of ‘safety in the known’.

Are you afraid of freedom? Does this question make you feel rebellious or longing? Freedom brings with it responsibility for yourself, you can no longer point the finger at anyone. It is very important for you to get clear about this. Now you understand that fear is something you will automatically gravitate towards if you don’t harness your will. A low consciousness that does not need your awareness comes naturally to you. But you have to choose freedom and weave it into your behavior because you want it that way.

Next: Freedom – World up-side-down 4/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: