Sem vas morda izbrisala? // I may have deleted you

Včeraj sem nekaj urejala na spletu Hoste in po pomoti izbrisala nekaj vas, ki ste se prijavili na prejemanje prispevkov Hoste. Nisem hotela, namen je bil počistiti neodgovorjena vabila, ki so se zdela že predolgo v čakalni vrsti. Ker nikjer ne najdem kakega arhiva o vpisih, ne vem, koga sem izbrisala in vam ne morem poslati novih vabil. Če še želite slediti Hostinemu blogu, prosim ponovite vpis in oprostite nezgodico.

Želim vam obilo veselja ob prebiranju Hostinih kapljic, Marjeta Šumrada


Yesterday I was editing something on the Hosta website and accidentally deleted some of you who had signed up to receive Hosta contributions. I didn’t want to, the purpose was to clear the unanswered invitations that seemed to have been in the queue for too long. Since I can’t find an archive of entries anywhere, I don’t know who I deleted and I can’t send you new invitations. If you still want to follow Hosta’s blog, please log in again and forgive the mishap.

I wish you a lot of joy while reading Hosta’s drops, Marjeta Šumrada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: